Blog
Subsidiespecialist

Subsidie-verwerving voor gemeenten belangrijker dan ooit

De taken die gemeenten vanuit het Rijk toegewezen krijgen, nemen toe, terwijl de structurele geldstromen vanuit het Rijk steeds meer opdrogen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt zelfs over 2026 als een ‘Ravijnjaar’. Om de consequenties van opdrogende structurele geldstromen voor te zijn, zetten gemeenten vaker in op het verhogen van het aandeel derde geldstromen in hun begroting. Adviseur Josha Ober legt uit hoe ook uw gemeente de kans op succes met het verwerven van subsidies kan vergroten.

Josha Ober
Senior adviseur

Grote vermindering van financiële middelen vanuit het Rijk

Subsidies vanuit Europa, Rijk en provincie benutten om de beleidsdoelen te realiseren, is voor gemeenten vanwege de grote vermindering van financiële middelen vanuit het Rijk een aantrekkelijk alternatief geworden. Gemeenten die een doorlopende inzet tonen op het gebied van subsidieverwerving krijgen logischerwijs een grotere hoeveelheid subsidie dan gemeenten die hier niet actief mee bezig zijn. Het verschil in succes tussen gemeenten is duidelijk terug te zien in de analyses via het ERAC-monitoringsysteem waarin de EU subsidieverwerving per gemeente is opgenomen.

Een onderschat specialisme

Subsidieverwerving staat voor het hele proces van het verkennen van subsidiekansen via de aanvraag tot en met de verantwoording van de subsidie. Het is een specialisme dat een aanzienlijke hoeveelheid capaciteit en expertise vereist gedurende de gehele beleidscyclus en binnen de gehele organisatie. Helaas wordt dit vaak onderschat in veel gemeenten. Beleidsmedewerkers worden vaak individueel en ad hoc belast met subsidieverwerving, terwijl de al bestaande arbeidsmarktkrapte de werkdruk al aanzienlijk heeft verhoogd. Om succesvol subsidie te kunnen verwerven is juist de aandacht van de hele organisatie nodig: van subsidie coördinatie en public affairs aan de voorkant tot financiën en control aan de achterkant.

Subsidiesucces vergroten

Als een gemeente subsidiekansen structureel wil benutten, moet de organisatie dus hierop worden afgestemd. Hoewel het aanstellen van een subsidiecoördinator een goede eerste stap is, blijkt dit in de praktijk vaak onvoldoende.

Subsidieverwerving is geen solistisch proces, het vraagt betrokkenheid van de gehele organisatie. Het verwerven van subsidies wordt aanzienlijk makkelijker en succesvoller door samen te bepalen wie welke verantwoordelijkheden draagt. Op deze manier weet iedereen binnen de organisatie precies wat er van hen verwacht wordt. Door middel van het organiseren van de juiste ondersteuning aan zowel de voor- als achterkant van subsidieverwerving, wordt het proces positiever en vlotter doorlopen.

“Subsidieverwerving vergt expertise, capaciteit en betrokkenheid van de gehele organisatie.”

Investeer in subsidieverwerving

De inhoudelijke beleidsmedewerker die subsidie zoekt voor een project heeft behoefte aan optimale ondersteuning om het subsidieverwervingsproces succesvol te laten verlopen. Het is niet nodig dat de beleidsmedewerker zelf alle mogelijke subsidiekansen kent. In dit opzicht speelt een subsidiecoördinator een grote rol. De subsidiecoördinator geeft inzicht in subsidiekansen en biedt strategisch advies over hoe een subsidie het beste aansluit bij een specifiek project. De afdeling financiën kan met de nodige subsidiekennis en -ervaring de beleidsmedewerker al bij de voorbereiding van de aanvraag ondersteunen om de vereiste verantwoording van toegekende subsidiebedragen te realiseren.

Om aan aanvullende financiering te komen in de vorm van subsidies doet u er als gemeente dus goed aan te investeren in de (interne) organisatie van subsidieverwerving. De toekenning van subsidies is van veel factoren afhankelijk en garantie op toekenning is niet te geven. Wel vergroot u zo de kans op succesvolle subsidieverwerving aanzienlijk, waardoor beleidsdoelen blijvend worden gerealiseerd.
Een investering in de interne organisatie gericht op subsidieverwerving, levert dus heel wat op:

• Tijdig zicht op relevante subsidiekansen en haalbaarheid;
• Meer succes met subsidieaanvragen;
• Aandacht voor het beheer van het subsidieproject zodat het subsidiebedrag daadwerkelijk op de bankrekening komt;
• Meer slagkracht (financieel en organisatorisch) om ambities te realiseren door het organiseren van kennis en capaciteit;
• Iedereen weet wat zijn/haar taak is in het subsidieverwervingsproces en wordt optimaal ondersteund;
• Positief imago van subsidieverwerving in uw organisatie;
• Effectieve en efficiënte inzet van capaciteit en middelen.

Investeren in subsidieverwerving loont, dat maken niet alleen de data-analyses zichtbaar. Onze opdrachtgevers onderstrepen allemaal de financiële en organisatorische meerwaarde van de investering. Zij maken gebruik van onze diensten om hun kennisniveau te verhogen of om inbedding van subsidieverwerving in de organisatie vorm te geven.

Maximaliseer uw kansen

Laat het Ravijnjaar u niet verrassen. Maximaliseer uw kansen op aanvullende financiering uit de derde geldstroom. Zet de eerste stap naar geoptimaliseerde subsidieverwerving in uw gemeente en neem contact op.

Vragen?
Ik help u graag verder