Skip to main content

Actueel

Aankondiging: openstelling I3-programma voor interregionale samenwerking

Op dinsdag 5 oktober stelde de Europese Commissie het I3-programma open voor inschrijving. Dit Interregional Innovation Investment-programma is bedoeld om Europese organisaties samen te brengen die zich verder willen specialiseren op hetzelfde vlak en die inzetten op innovatie. Hiervoor is in de eerste fase een groot bedrag uitgetrokken. ERAC houdt u op de hoogte van inschrijfmomenten en laat zien hoe u met uw organisatie profiteert van I3.

Europese innovatie-ecosystemen verbinden, zodat zij elkaar kunnen versterken en zo de innovatie in Europa bevorderen. Dat is het doel van het Europese I3-programma. Met dit initiatief vinden hoogontwikkelde en minder ontwikkelde ecosystemen elkaar voor nieuwe samenwerkingen. Die samenwerking kan voor bedrijven onder meer leiden tot goedkopere productie en brengt kennisdeling op gang.

Subsidie voor samenwerking
Werkt u bijvoorbeeld in de academische wereld, de industrie of de overheid, dan werkt u nu waarschijnlijk al samen met andere Europese landen. Vaak zijn dat hoogontwikkelde landen. Terwijl ook met minder ontwikkelde landen een (financieel) interessante wisselwerking kan ontstaan. Om dit te bevorderen, is subsidiëring via I3 ontwikkeld. ERAC kan u helpen het plan op te zetten om voor de subsidie in aanmerking te komen. En na goedkeuring het project leiden, financieel verantwoorden en later evalueren.

Gebaseerd op specialismen van regio’s
De Regional Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) die iedere regio in Europa opstelt, vormt de basis voor de interregionale samenwerkingsverbanden. In deze RIS3’s leggen regio’s vast in welke sectoren zij zich specialiseren. Regio’s met dezelfde specialisatie(s) kunnen via het I3-programma samenwerken. En zo nieuwe ecosystemen opbouwen terwijl ze tegelijkertijd nieuwe producten en diensten naar de markt brengen.

Zo werkt samenwerking tussen regio’s in de praktijk
Een voorbeeld van zo’n samenwerking. Stel dat een regio zich richt op schone brandstoffen voor voertuigen. Daarvoor werkt die regio samen met een bedrijf of universiteit in de regio, die focust op milieuvriendelijker transport en daarom een waterstofvrachtwagen op de markt wil brengen. Voor hen is het interessant om ook de samenwerking met partijen buiten de regio op te zoeken, die net als deze regio focussen op schone brandstoffen. Denk aan een universiteit in Spanje die zich toelegt op waterstof voor industriële toepassingen. Of een bedrijf in Roemenië dat helpt met de productie.

Voorwaarden voor inschrijving
Op 5 oktober opent de eerste inschrijving voor projecten die onder het programma vallen. De voorwaarden voor inschrijving: projecten moeten zich richten op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en regio’s, om zo tot nieuwe interregionale ecosystemen te komen waarin de marktintroductie van innovaties wordt versneld. Meer specifieke programma-eisen en -voorwaarden en openstellingsdata per sector volgen. Daarvan houden we u op de hoogte.

Meer weten over de kansen van I3?
Vraagt u zich af hoe u kunt profiteren van het I3-programma? Of hebt u al een projectvoorstel dat u met Europese partners wilt oppakken, maar heeft u advies nodig bij het uitwerken van uw plan of aanvraag? ERAC weet hoe u uw doelstellingen concreet maakt en brengt de juiste partijen bij elkaar. Stel daarom gerust uw vragen via 073- 700 03 40 of laat uw gegevens en vraag achter in het contactformulier, dan komen we erop terug.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

ERAC versterkt haar team van partners

19 april 2024. ERAC kondigt met trots aan dat Jolande Wijman, Sharon Struijcken en Anne Sampson zijn toegetreden als aandeelhouders.
Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…