Skip to main content

Actueel

ERAC trots op selectie als kennispartner van het Perspectieffonds

Publiek-private samenwerking voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en om tot goede financierbare business cases te komen

Bij de ontwikkeling van innovatieve en baanbrekende businesscases voor het Perspectieffonds Gelderland gaat Oost NL samenwerken met Deloitte, de consortia Buck Consultants/Catena Investments/Royal HaskoningDHV en KplusV/ERAC. Dat maakten de partijen vandaag bekend. Met de samenwerking haalt fondsmanager Oost NL extra kennis aan boord om impactvolle investeringen te doen. Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) is een fonds van de provincie Gelderland dat investeert in ondernemingen, waarbij het maatschappelijk rendement voorop staat.

Nijmegen-193

Investeringen uit het PFG zijn altijd afhankelijk van cofinanciering uit de markt. De samenwerking met de  consortiumpartijen is gericht op het ontwikkelen en opstellen van concrete businesscases met een duidelijke financieringsvraag. Door zo goed mogelijk aan te sluiten op de eisen van de kapitaalmarkt is het eenvoudiger om cofinanciering te vinden. De 200 miljoen euro die de provincie Gelderland zelf in het fonds stopt moet zo leiden tot een totale investering in Gelderland van minimaal 400 miljoen en kan oplopen tot 1 miljard euro.

Publiek-private samenwerking

De focus van PFG ligt op het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen en projecten die zich bezig houden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en bereikbaarheid. Oost NL beheert het fonds en heeft daarmee de verantwoordelijkheid om tot goede financierbare business cases te komen. Om dit traject te versnellen schakelt Oost NL nu de brede expertise in van de drie consortia. Pieter Dillingh MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL, legt uit: “We zijn volop bezig met het neerzetten van het fonds en het begeleiden van de eerste cases met onze ontwikkelkracht. We hebben zelf nog niet alle kennis in huis. In deze fase is extra expertise dan ook van harte welkom om snelheid te behouden.

Expertise

De expertise die Buck Consultants/Catena Investments/Royal HaskoningDHV, Deloitte en KplusV/ERAC inbrengen heeft vooral betrekking op de ontwikkeling van haalbare businesscases op het snijvlak van ruimte, innovatie en maatschappij. Het gaat dan onder meer om verwaarding van het mestoverschot, stikstof, verdroging en investeringen in alternatieve energievoorziening en -systemen (zoals warmtenetten) en gerichte investeringen in gebieden, campussen en gebouwen die van bijzonder belang zijn voor de Gelderse (kennis)economie.  Met die kennis kunnen de consortiumpartijen specifieke projecten verder brengen op weg naar een potentiële investering.

Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants: “Met het Perspectieffonds Gelderland zal een versnelling worden gegeven aan de verduurzaming van belangrijke economische sectoren in Gelderland, omdat het Perspectieffonds bedrijven in staat stelt om langjarig te investeren in transities”

Lennert Middelkoop, partner bij Deloitte Financial Advisory: “Gerichte regionale investeringen om transities te versnellen zijn in het belang van een duurzame ontwikkeling van de Gelderse economie. Het is mooi dat de provincie dit proactief oppakt en we zijn zeer verheugd hier de komende jaren een bijdrage aan te kunnen leveren vanuit onze expertise in strategievorming, (maatschappelijke) business case ontwikkeling, publiek-private samenwerking en financiering.”

Hendrik van Meulen en Huub Smulders, algemeen directeuren van respectievelijk KplusV en ERAC: “Deze investering in de ontwikkelkracht om complexe projecten en maatschappelijke uitdagingen financierbaar te krijgen is de impuls waar Gelderland al jarenlang op zit te wachten. Wij zijn blij dat nu de handschoen opgepakt kan worden”

Meer weten

PFG bevindt zich nog in de opstartfase. Innovatieve ondernemers zijn welkom om hun plannen in te dienen. Dat kan door contact op te nemen met Oost NL.

Deze investering in de ontwikkelkracht om complexe projecten en maatschappelijke uitdagingen financierbaar te krijgen is de impuls waar Gelderland al jarenlang op zit te wachten. Wij zijn blij dat nu de handschoen opgepakt kan worden.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…
Actueel

Gecoördineerde aanpak voor meer tempo in circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie verloopt te traag. Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak is een van de noodzakelijke factoren…