Skip to main content

Pieter Liebregts: “Het Just Transition Fund (JTF) komt naar de lidstaat toe”

Europa staat voor een grote uitdaging. Onder de noemer ‘The Green Deal” maakten de Europese lidstaten afspraken die klimaatverandering moeten tegengaan. Deze afspraken hebben gevolgen voor het klimaat, maar ook voor lokale economieën. Niet alleen een fikse klus, ook een klus die om veel financiering vraagt. Daarom werd in 2020 een nieuw fonds in het leven geroepen: Het Just Transition Fund (JTF). We bespreken het Just Transition Fund met Pieter Liebregts, consultant bij ERAC.

Drie smaken
De regio’s die de overstap moeten maken van fossiele productieprocessen naar meer duurzame productieprocessen, komen voor verschillende soorten uitdagingen te staan. Elke uitdaging vraagt om een andere oplossing. Daarom zijn binnen het Just Transition Fund drie sporen bepaald waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Pieter licht ze toe:

  1. Kansen vergroten op de arbeidsmarkt
    “Het sociale spoor: met energiewinning zijn vaak veel arbeidsplaatsen gemoeid. In regio’s die de transitie maken naar meer duurzame energiewinning, kunnen er banen verdwijnen of veranderen. JTF kan helpen om dat op te vangen, bijvoorbeeld door de aangevraagde financiering te investeren in het creëren van werkgelegenheid, bijscholing of omscholing.”
  2. Innovatie en nieuwe businessmodellen stimuleren
    “Voor de energietransitie is innovatie nodig. Oude processen die moeten veranderen vragen om nieuwe denkwijzen en oplossingen. Zo moeten productieprocessen bijvoorbeeld worden gedigitaliseerd of geëlektrificeerd. Het JTF kan niet alleen hiervoor worden ingezet maar ook op het vlak van studies naar innovatieve ontwikkelingsmogelijkheden.”
  3. Het verbeteren van de infrastructuur
    “De infrastructuur gaat over de zogenoemde hardware die nodig is voor de transitie. Dit raakt alles wat te maken heeft met de praktische realiseerbaarheid van het vergroenen van energiewinning. Denk hierbij aan de aansluiting van een waterstofnet of het installeren van een electrolyser.”

De basis voor een succesvolle aanvraag is dat je project impact heeft.

Aan de tekentafel
ERAC heeft door de jaren heen verschillende programma’s mee-ontwikkeld. Een compleet overzicht van cases vindt u op deze pagina. “Op basis van ons portfolio zijn we door de provincie Groningen en de regio Rijnmond gevraagd om ook mee te werken aan hun regionale programma’s die potentieel in aanmerking komen voor het JTF.”

Wat dit betekent? De zes regio’s waarbij de energieopgave het hoogst op het lijstje staat hebben allemaal een eigen regionaal programma. Door deze programma’s samen te brengen in één nationaal programma, iets dat het rijk in samenwerking met ERAC en de collega’s van Bureau Buiten heeft gerealiseerd, verbreden we de relevantie en dus de kans op een succesvolle financieringsaanvraag.”

De voorwaarden
Hoewel de exacte voorwaarden voor het in aanvragen van deze subsidie nog niet zijn bepaald kan Pieter al één belangrijk advies geven: “De basis voor een succesvolle aanvraag is dat je project impact heeft. Het moet substantieel bijdragen aan het behalen van onze gezamenlijke groene doelen. Een project moet ook niet enkel toepasbaar zijn op één specifieke plek of op één moment, maar ook elders op de wereld iets kunnen toevoegen of een basis leggen voor toekomstige projecten.”

Aanspraak maken?
Pieter licht toe: “Eind 2022 zullen de eerste programma’s worden opengesteld. Dan zal het voor bedrijven, kennisinstellingen en opleidingsinstituten mogelijk zijn om (onder andere) het JTF aan te vragen.”

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het Just Transition Fonds voor uw gemeente? Pieter Liebregts is uw gids! Wilt u weten welke financieringsinstrumenten er voor u beschikbaar zijn? Dan is er dit handige financieringsoverzicht.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…