Skip to main content

Actueel

Podcast Sterke Koppen: circulaire economie (afl. 1)

In onze nieuwe podcast Sterke Koppen drinken we met verschillende gasten koffie en praten we over thema’s die ERAC en onze klanten raken. In de eerste aflevering gaan we aan de bak (koffie) met Geert Kooistra en Miett Tajthy, ERAC-adviseurs met een groot hart voor de energietransitie. Met als vraag: hoe dragen we met z’n allen ons steentje bij aan een circulaire economie? In deze blog een korte samenvatting.

Wat is een circulaire economie?

Geert: “Dit is een economie waarin een productieketen gesloten wordt: in plaats van dat je begint met grondstof winnen en eindigt met weggooien, sluit je de keten. Dus alles wat je produceert, breng je uiteindelijk opnieuw in die keten.”

“Momenteel leven we in een lineaire economie, waarin we nog te veel steeds schaarsere materialen weggooien en vervolgens de bodem, het water en de lucht vervuilen. In een circulaire economie worden grondstoffen en producten juist herhaaldelijk herbruikt.”

In een circulaire economie worden grondstoffen en producten juist herhaaldelijk herbruikt.

‘Coalition of the willing’

Dat we met z’n allen naar een circulaire economie moeten bewegen, is duidelijk. Maar hoe we dat aanpakken? Dat blijft een lastige kwestie. Daarvoor is volgens Geert en Miett een ‘coalition of the willing’ nodig. Oftewel een groep voorlopers die bereid is te experimenteren en investeren.

Miett: “Het belang van een circulaire economie staat op veel agenda’s, maar het valt of staat bij partijen die bereid zijn om stappen te zetten. Als je de juiste ‘coalitie’ samenstelt, kun je aan de slag gaan. Met het succes daarvan kun je anderen laten zien dat iets werkt. En dat levert een sneeuwbaleffect op.”

Het belang van een circulaire economie staat op veel agenda’s, maar het valt of staat bij partijen die bereid zijn om stappen te zetten.

De rol van de regio

Volgens Geert en Miett speelt ook de regio een belangrijke rol in de realisatie van een circulaire economie. Met de regio worden voornamelijk triple helix-organisaties bedoeld. Denk dan aan Midpoint Brabant of ENZuid: organisaties waarin overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken om allerlei projecten van de grond te krijgen.

Geert: “Het belang van die regio is dat het een unieke positie heeft om een aanjagende rol te vervullen. De regio heeft een verbindende rol tussen regionale en landelijke organisaties. Door contact te onderhouden met landelijke beleidsprogramma’s en financieringsregelingen kunnen ze lokale activiteiten versnellen. Tegelijkertijd kunnen ze lokale gebeurtenissen landelijk aankaarten om te laten zien: kijk, zo kan het ook.”

De rol van ERAC

Ons doel is om onder andere circulaire projecten financierbaar maken. Daarin is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee definities ervan: het klaarstomen van een project zodat het gereed is voor financiering én de daadwerkelijke aanvraag van de financiering plus de bijbehorende financiële ‘spelregels’. In beide gevallen kunnen we uw project verder brengen!

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…
Actueel

Gecoördineerde aanpak voor meer tempo in circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie verloopt te traag. Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak is een van de noodzakelijke factoren…