Skip to main content

Actueel

Podcast Sterke Koppen: circulaire economie (afl. 1)

In onze nieuwe podcast Sterke Koppen drinken we met verschillende gasten koffie en praten we over thema’s die ERAC en onze klanten raken. In de eerste aflevering gaan we aan de bak (koffie) met Geert Kooistra en Miett Tajthy, ERAC-adviseurs met een groot hart voor de energietransitie. Met als vraag: hoe dragen we met z’n allen ons steentje bij aan een circulaire economie? In deze blog een korte samenvatting.

Wat is een circulaire economie?

Geert: “Dit is een economie waarin een productieketen gesloten wordt: in plaats van dat je begint met grondstof winnen en eindigt met weggooien, sluit je de keten. Dus alles wat je produceert, breng je uiteindelijk opnieuw in die keten.”

“Momenteel leven we in een lineaire economie, waarin we nog te veel steeds schaarsere materialen weggooien en vervolgens de bodem, het water en de lucht vervuilen. In een circulaire economie worden grondstoffen en producten juist herhaaldelijk herbruikt.”

In een circulaire economie worden grondstoffen en producten juist herhaaldelijk herbruikt.

‘Coalition of the willing’

Dat we met z’n allen naar een circulaire economie moeten bewegen, is duidelijk. Maar hoe we dat aanpakken? Dat blijft een lastige kwestie. Daarvoor is volgens Geert en Miett een ‘coalition of the willing’ nodig. Oftewel een groep voorlopers die bereid is te experimenteren en investeren.

Miett: “Het belang van een circulaire economie staat op veel agenda’s, maar het valt of staat bij partijen die bereid zijn om stappen te zetten. Als je de juiste ‘coalitie’ samenstelt, kun je aan de slag gaan. Met het succes daarvan kun je anderen laten zien dat iets werkt. En dat levert een sneeuwbaleffect op.”

Het belang van een circulaire economie staat op veel agenda’s, maar het valt of staat bij partijen die bereid zijn om stappen te zetten.

De rol van de regio

Volgens Geert en Miett speelt ook de regio een belangrijke rol in de realisatie van een circulaire economie. Met de regio worden voornamelijk triple helix-organisaties bedoeld. Denk dan aan Midpoint Brabant of ENZuid: organisaties waarin overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken om allerlei projecten van de grond te krijgen.

Geert: “Het belang van die regio is dat het een unieke positie heeft om een aanjagende rol te vervullen. De regio heeft een verbindende rol tussen regionale en landelijke organisaties. Door contact te onderhouden met landelijke beleidsprogramma’s en financieringsregelingen kunnen ze lokale activiteiten versnellen. Tegelijkertijd kunnen ze lokale gebeurtenissen landelijk aankaarten om te laten zien: kijk, zo kan het ook.”

De rol van ERAC

Ons doel is om onder andere circulaire projecten financierbaar maken. Daarin is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee definities ervan: het klaarstomen van een project zodat het gereed is voor financiering én de daadwerkelijke aanvraag van de financiering plus de bijbehorende financiële ‘spelregels’. In beide gevallen kunnen we uw project verder brengen!

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

EU-Beleidsonderzoek: helderheid in het digitale tijdperk

In dit blogartikel vertelt adviseur dr. Mignon Schichel hoe zij, samen met haar collega’s, het EU-digitaliseringsbeleid onder de loep nam.
Actueel

Succesvol navigeren door het Nationaal Groeifonds: 10 aandachtspunten voor uw project

Adviseur Celine van Soest heeft de 10 essentiële aandachtspunten voor een succesvolle Nationaal Groeifonds aanvraag geïdentificeerd.
Actueel

Regio’s bundelen krachten voor doorbraak circulaire economie

In heel Nederland streven we actief naar een versnelde overgang naar een volledig circulaire economie tegen 2050. De kracht van…