Skip to main content

Actueel

Programmaperiode 2021-2027: waarom uw organisatie nú aan de slag moet

De nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 gaat volgend jaar van start. Goed nieuws, want er is flink wat geld beschikbaar voor innovatieve projecten in verschillende sectoren. Heeft uw organisatie grootse plannen? Wacht dan niet af, stelt ERAC-adviseur Vincent Ketelaars. Start nu al met het concretiseren: “Voor een goed idee is geen geld. Voor een goed en concreet project wél.”

Vincent, kun je iets vertellen over de omvang van de financiering in de nieuwe Europese programmaperiode?

“De Europese Raad heeft met het MFK een begroting geaccordeerd van ruim 1100 miljard euro. Dit bedrag is gereserveerd voor de komende zeven jaren. Daarnaast komt er 750 miljard beschikbaar onder de noemer Next Generation EU. Dit is opgezet als herstelprogramma voor de coronacrisis in Europa. Voor Nederland tellen de specifiek toegewezen budgetten straks op richting de 10 miljard euro. Alles bij elkaar en vergeleken met vorige periodes zijn dit bizar hoge bedragen. En daar bovenop komt het kabinet met 20 miljard voor het Nationaal Groeifonds. Er worden momenteel programma’s ontwikkeld waarmee je aanspraak kunt maken op dat geld.”

Wat is jouw boodschap voor bedrijven en overheden?

“Wacht niet af, ga aan de slag met het ontwikkelen van je projecten. De afgelopen weken heeft het Ministerie van BZK een rondvraag gedaan onder provincies, gemeenten en bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappijen. Welke projecten willen jullie de komende jaren uitvoeren? Er komt de komende tijd zoveel geld beschikbaar, dat er nu al ‘verlanglijstjes’ worden verzameld van projecten waar dat geld aan besteed kan worden. Om het even gekscherend te vertalen: het Sinterklaasseizoen is geopend, dus stuur je verlanglijstje in.”

Het Sinterklaasseizoen is geopend, dus stuur je verlanglijstje in.

Hoe kunnen bedrijven en overheden dit het beste aanpakken?

“Er wordt in mijn ogen te veel waarde gehecht aan die lijstjes. Ze zijn bestuurlijk noodzakelijk, maar in de echte praktijk van projectfinanciering slechts ter inspiratie. Ik stel heel nuchter dat een idee dat nu wél op die lijst staat, zonder uitwerking straks kansloos is. En dat een concreet project dat nu niet op de lijst staat, straks juist wél veel kans heeft. De uitdaging is dan ook om na het versturen van je lijstje aan Sinterklaas niet naast de schoorsteen te wachten. Ontwikkel wat er op je verlanglijstje staat door tot een goed project. Dan pas maak je kans op die euro’s. Goed om te weten: een leuk idee is lang niet altijd een financierbaar project.”

Wat is dan het verschil tussen een goed idee en een financierbaar project?

“Een goed idee is een gemeente die zegt: ‘We gaan werken aan het verduurzamen van de binnenstad.’ Een fantastische ambitie, maar het komt nog niet in de buurt van een concrete business case. Beter is: ‘We gaan met winkeliersvereniging X en ingenieursbureau Y voor ieder winkelpand maatregelen definiëren en de uitrol daarvan financieren.’ Dus eigenlijk heel simpel: zeggen wie wat doet, wanneer, hoeveel dat kost en hoe je dat gaat betalen. Vergelijk het ook met een aantal Regiodeals: de champagnekurken hebben allang geknald, maar nu lopen de gemeenten er tegenaan dat niet alle initiatieven even ‘hard’ blijken te zijn en dat de uitvoeringsvragen pas in een laat stadium op tafel komen.”

Ga niet naast de schoorsteen wachten. Ontwikkel wat er op je verlanglijstje staat door tot een goed project. Dan pas maak je kans op die euro’s.

Hoe kan ERAC bedrijven en organisaties hierbij helpen?

“Wij gaan meteen aan de slag om van de ideeën die er liggen goede financierbare projecten te maken. Tijdens dit proces zijn we van A tot Z inzetbaar. We vliegen zo’n project aan met onze eigen beproefde methode: ‘De 10 stappen van excellente projectontwikkeling.’ Dit is de leidraad waar we altijd mee werken. Heel vaak voegen we ook veel waarde toe door in groslijsten van projecten juist structuur te brengen. Programmalijnen die we strategisch inbedden in het financieringslandschap. Individuele initiatieven bundelen tot een samenhangend portfolio dat als geheel ineens kansrijk wordt. Prioritering naar mate van rijpheid. Voorsorteren op de routes naar best passende loketten. Zo komen wij voor onze opdrachtgever tot uitvoerbare programma’s en projecten.”

Kun je een concreet voorbeeld geven uit de leidraad van ERAC?

“Regelmatig schuiven organisaties de begroting een beetje voor zich uit. Wij leggen deze zo snel mogelijk op tafel. Een project is namelijk pas concreet zodra je kunt benoemen wie wat betaalt en hoe hoog de rekeningen zijn. Kortom: je hebt namen en rugnummers nodig. Dit werkt echt als een katalysator. Door alles zo concreet mogelijk te maken, komen we tot een uitgekiend projectplan. En dat is nodig, want als het eerste loket opengaat, wordt het kaf van het koren gescheiden. Je hebt nog maar een paar maanden tot die eerste opening!”

Nieuwsoverzicht

Advies nodig?

Wilt u voorsorteren op de nieuwe programmaperiode 2021-2027? ERAC helpt u om het maximale uit de financiering van uw project te halen.

Mail Vincent

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…