Skip to main content

De Europese steunmaatregelen opgesomd: dit heeft Nederland eraan (gratis whitepaper)

In onze vorige blog las u al wat Nederland kan verwachten van de Europese steunmaatregelen. We zijn nu een paar weken verder in de coronacrisis. Hoe staat het momenteel met de maatregelen die in Europees verband zijn genomen om de economische gevolgen op te vangen? En wat kan Nederland per maatregel verwachten? ERAC heeft het voor u opgesomd.

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)
Deze maatregel heeft geen grote gevolgen voor Nederland, omdat de programmabudgetten in Nederland al grotendeels gecommitteerd of opengesteld zijn in actuele calls. Er is dus weinig extra geld beschikbaar in Nederland.

Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+)
Deze maatregel heeft ook geen grote gevolgen voor Nederland. Oorzaak hiervan is de beperkte hoeveelheid financiering die beschikbaar komt uit het voorgaande pakket maatregelen. Rijksoverheid en partners zijn nog aan het onderzoeken wat de precieze gevolgen zijn van de maatregelen voor Nederland.

Solidariteitsinstrument voor het beperken van de werkloosheidsrisico’s (SURE)
Nederland heeft zelf ook een dergelijke (nationale) regeling opengesteld. Ons land zou ook aanspraak kunnen maken op de regeling wanneer het een liquiditeitstekort heeft. De verwachting is dat dit niet snel zal gebeuren omdat Nederland goedkoop geld kan lenen op de kapitaalmarkt.

Aanvullende maatregelen Europese Investeringsbank (EIB)
Deze verwachte 200 miljard euro is geen extra financiering, maar de verwachting is dat deze hoeveelheid beschikbaar komt doordat nationale banken meer ruimte hebben om geld uit te lenen. De financiering is niet direct toegankelijk voor individuele organisaties. Het is beschikbaar bij nationale banken. Deze financiering is in principe ook beschikbaar voor Nederland, maar de verwachting is dat meer financiering terecht zal komen bij regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden.

Verwachtingen in de toekomst
Een van de hete hangijzers tijdens de onderhandelingen tussen de ministers van Financiën van de Eurogroep waren de zogenaamde Eurobonds. Dit zijn EU-brede leningen waardoor alle eurolanden tegen hetzelfde tarief kunnen lenen en risico’s gedeeld worden. Deze Eurobonds zijn voorlopig van tafel.

Wel zijn een aantal maatregelen genomen die inhouden dat financiële risico’s worden gedeeld. Vooral het nieuwe SURE-solidariteitsinstrument houdt in dat landen gezamenlijk garant staan voor leningen. Het is interessant om in de gaten te houden of dit een voorbode voor de toekomst is. Zeker omdat Commissievoorzitter Von der Leyen heeft aangegeven dat dit dan wel een tijdelijk instrument is, maar dat dat niet betekent dat er geen soortgelijk permanent instrument komt.

Er gaan stemmen op om middelen die gereserveerd zijn voor dit fonds in te zetten om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen.

Hiernaast is het boeiend wat er gaat gebeuren met het Just Transition Fund. Er gaan stemmen op om middelen die gereserveerd zijn voor dit fonds in te zetten om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen. Hoe dan ook, we houden u op de hoogte!

Gratis whitepaper
Vond u deze blog interessant en wilt u meer weten? We hebben whitepaper opgesteld die u gratis kunt downloaden. Hierin geven we meer duiding aan de Europese steunmaatregelen. En kunt u wel wat EU-expertise gebruiken? Neem dan contact op via robertsmeets@erac.nl.

 

Publicaties