Skip to main content

ERAC praat u bij over het MFK 2021-2027 (gratis whitepaper)

Op 10 december 2020 hebben de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en Next Generation EU. In dit whitepaper praten we u bij over de belangrijkste punten uit het akkoord.

Eind juli dit jaar publiceerden we een whitepaper over het Raadsakkoord van 21 juli 2020. Daarin leest u meer over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) en Next Generation EU (NextGenEU). Het Europees Parlement uitte vervolgens felle kritiek op het Raadsakkoord van 21 juli. Dit heeft geresulteerd in een verder doorlopend onderhandelingsproces tussen het Duitse EU-voorzitterschap en het EP.

Aanvullende middelen

Naar aanleiding van de onderhandelingen is een budget aan aanvullende middelen ter grootte van € 16 miljard overeengekomen in het MFK 2021-2027. Die aanvullende middelen worden als volgt verdeeld:

Europese middelenverdeling per landsdeel

ERAC is aan de slag gegaan met een inzichtelijke kaart: hoe ziet de Europese middelenverdeling er per landsdeel uit? We hebben het Raadsakkoord voor zover mogelijk naar concrete cijfers vertaald voor de Nederlandse programma’s en fondsen. De bedragen zijn in miljoenen euro’s:

Publicaties