Skip to main content

Gratis whitepaper over uitvoeringskosten cohesiebeleid van de Europese Rekenkamer

We verbinden het recente rapport van de Europese Rekenkamer en de inspanningen van de heer Brenninkmeijer aan inzichten van ERAC binnen Nederland. Welke maatregelen hebben sinds 2012 gezorgd voor daling van administratieve lasten en uitvoeringskosten? En welke aanbevelingen kunnen we nog doen voor de volgende programmaperiode 2021-2027? We lichten onze kijk hierop graag toe in een gratis whitepaper.

Relatief lage administratieve lasten
De Europese Rekenkamer concludeert dat de administratieve lasten voor Europese structuurfondsen relatief laag zijn in vergelijking met soortgelijke subsidieprogramma’s. Dat is een positief resultaat van veel Europese aandacht om administratieve lasten terug te dringen. Ook in Nederland zijn vereenvoudigingen doorgevoerd.

Afbouw ‘gold plating’
Alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de programma’s in Nederland investeren in betere samenwerking en afbouw van de beruchte ‘gold plating’. Ook voorkomen duidelijkere regelgeving en betere begeleiding aan subsidieontvangers het ontstaan van fouten.

Ruimte voor verbetering
Een toenemend gebruik van ‘Single information, single audit’ voorkomt dubbel werk voor zowel de uitvoeringsautoriteiten als de ontvangers. Naast deze al doorgevoerde maatregelen is er altijd ruimte voor verbetering. Zo kan nog meer gebruik worden gemaakt van simplified costs en biedt de almaar verdergaande digitalisering nieuwe mogelijkheden.

 

 

Publicaties