Skip to main content

Transitievisie Warmte: een plan van aanpak voor gemeenten (whitepaper)

In 2050 moeten alle Nederlandse gemeenten 95 procent CO2-besparing gerealiseerd hebben. Een flinke klus, zeker omdat er dit jaar een plan van aanpak van gemeenten wordt verwacht. Zit u als gemeente met de handen in het haar als het gaat om het opstellen van een Transitievisie Warmte? Niet nodig: ERAC helpt u graag met dit vraagstuk.

De adviseurs van ERAC Energy hebben een unieke methodiek met een plan van aanpak ontwikkeld waar gemeenten mee aan de slag kunnen. In deze whitepaper leggen we uit hoe wij u kunnen helpen om een Warmtetransitievisie op te stellen.

Plan van aanpak
In 2021 moet elke gemeente beschikken over een Transitievisie Warmte. Hierin staat wanneer welke wijken of buurten voor 2030 van het aardgas af gaan en welke warmtealternatieven nodig zijn. U bent dus waarschijnlijk op zoek naar een plan van aanpak voor deze stap in uw proces tot een Transitievisie Warmte. Het Programma Aardgasvrije Wijken biedt hiervoor een handreiking aan. Daarin staat dat het raadzaam is de volgende elementen vast te leggen:

  • Ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden
  • Organisatiestructuur
  • Het te doorlopen proces (inclusief participatieproces)
  • Een communicatieplan

Financiële middelen voor EAW
Goed nieuws voor gemeenten: deze kunnen vanaf 1 juni 2020 gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening komt de nodige expertise kijken. Omdat u als gemeente niet alle expertises in huis kunt hebben, is deze regeling in het leven geroepen. Dankzij de EAW kan een gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inhuren van externe expertise om u te begeleiden. Deze tegemoetkoming bedraagt 20.660 euro per gemeente.

 

Publicaties