Referentie
Subsidie-verantwoording

CrossRoads2: Grensverleggend innoveren in de Vlaams-Nederlandse grensregio

CrossRoads2 biedt de helpende hand aan Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven die grensoverschrijdend willen samenwerken aan innovatieve projecten. In Stichting Crossroads mobiliseren regionale ontwikkelingsmaatschappijen en innovatiecentra samen het mkb in de grensregio. Ook biedt het project de deelnemende bedrijven toegang tot financiering uit Interreg Vlaanderen-Nederland.

Wat is Crossroads?

De filosofie van CrossRoads is het vergemakkelijken van enerzijds het vinden van projectpartners, anderzijds het gezamenlijk verkrijgen van Europese subsidie. Dat bewerkstelligt de stichting door bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens met elkaar in contact te brengen, haalbaarheidsstudies financieel te ondersteunen, subsidies te verstrekken en kansrijke innovatieprojecten verder te helpen. Het eerste CrossRoads-project liep van 2010 tot 2014 en resulteerde in de aanwas van 300 banen in de betreffende grensstreken. De tweede editie is medio 2017 in volle gang. Binnen het huidige project is in vier calls al 7 miljoen euro geïnvesteerd in tientallen innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies.

Vergroten geografische zoekruimte

Dick de Jager, vanuit de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij als bestuurder betrokken bij het project, legt uit waar de kracht van CrossRoads ligt: “In de praktijk blijken vooral mkb-bedrijven moeite te hebben met het zoeken en vinden van innovatiepartners in het buitenland. Bij CrossRoads worden deze ondernemingen door een kernteam van acht projectadviseurs geholpen bij het vergroten van hun geografische zoekruimte. We zijn er, in samenwerking met Stimulus en ERAC, bovendien in geslaagd om de complexe regelgeving van Europese subsidies toegankelijk en laagdrempelig te maken. CrossRoads concentreert zich op echt kansrijke ideeën, projecten die later opgeschaald kunnen worden en de potentie hebben om een groot economisch effect te sorteren in de regio.”

Veelbelovende innovaties

TriggerPlastics is zo’n veelbelovend project. Het Belgische technologiebedrijf B4PLASTICS werkt, gesteund door CrossRoads, samen met het Limburgse bedrijf Innocabs aan de ontwikkeling en toepassing van plastics waarvan de polymeren worden afgebroken door een ‘trigger’, zoals temperatuur, licht of vochtigheid. Een innovatie waar de wereld reikhalzend naar uitkijkt, en die bij een succesvolle uitvoering zeker zijn weerslag zal hebben op de economie in de grensstreek.

De rol van ERAC

ERAC ondersteunt de toezichthoudende regionale ontwikkelingsmaatschappijen en innovatiecentra bij de uitvoering van CrossRoads2, zowel op operationeel als op bestuurlijk niveau. Onze adviseurs zijn aangesteld om het projectmanagement in goede banen te leiden. Daarnaast vervullen zij de rol van secretaris bij de Raad van Advies, een deskundigencommissie van zestien vooraanstaande wetenschappers en ondernemers, die het bestuur adviseert over de innovativiteit en economische meerwaarde van ingediende projecten. In samenwerking met Stimulus verzorgt ERAC de inhoudelijke en financiële rapportages aan Interreg.

Vragen?
Ik help u graag verder