Referentie
Onderzoek, monitoring en evaluatie

De Drentse Duitslandagenda: inzicht door overzicht

De Provincie Drenthe voert een breed en actief beleid gericht op een duurzame samenwerking met de Duitse grensregio. De vele lopende partnerships, programma’s en projecten tonen aan dat veel overheden, kennisinstellingen en bedrijven kansen zien in een intensievere Drents-Duitse samenwerking. De Drentse Duitslandagenda 2017-2020 geeft nu een overzicht van deze initiatieven en zet de kaders uit voor toekomstig beleid.

Groei in de regio

Het actieprogramma Bevordering Internationaal Ondernemen en Export, het plan voor het spoorpersonenvervoer Emmen-Rheine, het Interreg-project ‘Kulturachse Nord’ en het onderwijsprogramma ‘Vroege buurtaal’: het zijn slechts enkele voorbeelden van grensoverschrijdende initiatieven die sociaal-maatschappelijke en economische groei in de grensregio beogen. Jeroen Hartsuiker, coördinator Duitsland-betrekkingen van Drenthe: “De Provinciale Staten wilden graag een totaaloverzicht van alle activiteiten, inclusief een strategische agenda om de inzet voor grensoverschrijdende samenwerking meer kracht en richting te geven. Dat is de Drentse Duitslandagenda geworden. De agenda is bedoeld voor politici, bestuurders en ambtenaren van mede-overheden en maatschappelijke organisaties, maar ook voor potentiële partners zodat zij gemakkelijker kunnen aanhaken bij bestaande projecten en programma’s.”

Vijf thema’s

In de Drentse Duitslandagenda zijn de beleidsprioriteiten gebundeld in vijf thema’s: Ondernemen, Werken & Studeren, Verkeer & Infrastructuur, Ruimte & Energie, Toerisme & Recreatie en Taal & Cultuur. Hieraan zijn doelstellingen en acties gekoppeld. Ook bevat de agenda een overzicht van Interreg Nederland-Duitsland projecten die worden ge(co)financierd door Drentse partners en/of de Provincie Drenthe.

Taal en cultuur

“Een van de belangrijkste thema’s uit de Drentse Duitslandagenda is taal en cultuur”, zegt Jeroen Hartsuiker. “Het is, ook in de politiek, belangrijk om je van de verschillen bewust te zijn. In Duitsland heerst een sterkere formele hiërarchie dan in Nederland. Bovendien is de overlegcultuur die we hier kennen, veel minder bekend. Op regionaal niveau hebben we vaak te maken met Landkreisen, een bestuursvorm die qua grootte, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en provincie in zit. Samenwerking tussen de verschillende Nederlandse bestuurslagen maakt het gemakkelijker om in Duitsland de juiste persoon op de juiste manier aan te spreken.”

Cohesie in het grensgebied

Tijdens de afronding van de Drentse Duitslandagenda bracht de Europese Commissie een mededeling uit waarin een reeks nieuwe, concrete maatregelen worden voorgesteld om de groei en cohesie in de grensregio’s van de EU te stimuleren. Hartsuiker: “De Europese Commissie denkt hiermee actief na over hoe de burgers gemakkelijker gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden aan beide zijden van de grens. Dat sterkt ons in onze lobby om het grensgebied Drenthe-Duitsland onder de aandacht te houden in Brussel. Deze agenda is daarbij zeer behulpzaam.”

De impact van ERAC

Jeroen Hartsuiker schakelde ERAC in om structuur aan te brengen in alle beschikbare informatie, zoals rapporten en beleidsstukken. “De betreffende ERAC-adviseurs beschikten al over parate kennis van onze economische koers uit eerdere opdrachten en waren dus bekend met alle thema’s. Zij hebben de grote hoeveelheid aangeleverde documentatie geanalyseerd, er de kern uit gehaald en op overzichtelijke wijze gestructureerd.” Hiervoor bundelde ERAC de tien beleidsprioriteiten, zoals geformuleerd in het collegeprogramma 2015-2019, in vijf thema’s en koppelde hier acties en beleidsmaatregelen aan. Ook assisteerden de ERAC-adviseurs Jeroen Hartsuiker met het formuleren van de samenwerkingsstrategie.

Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.