Referentie
Subsidieaanvraag

Een unieke startmotor: bedrijven bouwen samen aan waterstoftankstation

We gaan over naar nieuwe vormen van mobiliteit, het moet namelijk duurzamer. Ondernemers op bedrijventerrein Lage Weide slaan de handen ineen en nemen het initiatief om een waterstoftankstation te bouwen in Utrecht. ERAC hielp hen met de aanvraag van de EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). ERAC-adviseur Neeltje Driessen vertelt er meer over.

Neeltje Driessen
Senior adviseur

Wat houdt dit bottom-up initiatief precies in?

“Bedrijfswagens, vrachtwagens, heftrucks en busjes. Alle ondernemers op Lage Weide maken er gebruik van en zijn een samenwerking gestart. Samen bouwen zij een waterstoftankstation waar lokaal waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. De afnemer? Dat zijn zij zelf. Veel bedrijfswagens rijden dus over een tijdje op waterstof. We hebben twee ingrediënten voor een mooi project: een waterstoftankstation en de afnemers. Dat zijn de ondernemers die zich verenigd hebben. Een unieke startmotor.”

“Binnen dit project wordt een unieke verbinding gelegd tussen de ondernemers die voorop durven lopen en onderzoek in de praktijk dat de rest doet volgen. ”

Welke partijen zijn betrokken bij dit project?

“Naast het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is ook de Hogeschool van Utrecht bij het project betrokken. Zij doen onderzoek naar de technische, economische en duurzame opschalingsmogelijkheden. Zo kan dit bottom-up initiatief ook op andere locaties worden toegepast. Het is een unieke samenwerking van bedrijven, overheid en kennisinstelling.”

“Samenwerking bleek ook hier de sleutel, ondernemers op Lage Weide en Hogeschool kickstarten productie en distributie van lokale groene waterstof. ”

De rol van ERAC

“ERAC heeft het project ondersteund bij het aanvragen van de EFRO-subsidie. Met onze kritische blik keken we naar het plan dat er al lag. Zo namen we het plan van aanpak, de businesscase en de begroting onder de loep. Ook hebben we de partijen ondersteund in het vinden van de juiste samenwerking. De gemeente Utrecht heeft uiteindelijk €848.000 euro subsidie toegekend aan dit project. Het waterstoftankstation moet uiterlijk begin 2022 in gebruik worden genomen.”

Wat was de grootste uitdaging? 

“Binnen dit project werken meerdere partijen samen. We hebben ondernemers die zich verenigen, een collectief dat adviseert en een hogeschool die zich daar aan koppelt. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende disciplines.”

Waarom past het project zo goed bij ERAC?
“Energieprojecten hebben inhoudelijk, financieel en juridisch gezien veel haken en ogen. Het traject richting de subsidieaanvraag was een dynamisch en intensief spel van passen, meten, schakelen en overleggen. Wij zijn thuis op dit gebied en spreken zowel de taal van de ondernemer als de subsidieverstrekker. Dit helpt om een project hier succesvol doorheen te loodsen. Wederom een mooi project wat de verduurzaming bevordert, dat past goed bij waar ERAC voor staat.”

Lees het artikel op AD.nl en Nu.nl voor meer informatie. 

Vragen?
Ik help u graag verder.