Referentie
Ecosysteem-ontwikkeling

ERAC betrokken bij fondsmanagement voor DGGF en DTIF

Dutch Good Growth Fund (DGGF) en Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) zijn opgezet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken om met projecten en initiatieven uit het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact te creëren in (ontwikkelings)landen. Deze revolverende fondsen zetten daarmee initiatieven in gang die anders niet van de grond zouden komen. ERAC heeft ondersteund in de opzet en het beheer van deze fondsen en daarnaast bijgedragen aan de ontwikkeling van een professionele financieringsorganisatie.

Waar liep het Ministerie van Buitenlandse Zaken tegenaan?

“Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid en innovatie. Maar ook op het gebied van buitenlandse impactvolle investeringen zijn er uitdagingen door beperkte commerciële financieringsmogelijkheden. De overheid stimuleert maatschappelijke doelen steeds vaker via zogenaamde revolverende fondsen.”

Wat houdt zo’n revolverend fonds precies in?

“In deze fondsen stort de overheid publiek geld dat dient om projecten met een maatschappelijk doel te financieren. Die financiering vindt meestal plaats door het verstrekken van leningen of garanties, al dan niet in combinatie met risicodragend kapitaal. Denk dan bijvoorbeeld aan een achtergestelde lening. De inkomsten van een fonds bestaan dan uit rente, provisies en aflossingen op leningen. Deze middelen kunnen opnieuw worden gebruikt voor leningen of garanties, waardoor één euro meerdere keren kan worden gebruikt en het geld ‘revolveert’.”

De rol van ERAC

“Vanaf de start zijn we als adviseur nauw betrokken geweest bij het investeringsbeleid, de kaders daarvan en de processen die aan de uitvoering ten grondslag liggen. Daarbij combineerden we onze bancaire expertise met ervaring bij publieke fondsen, waaronder de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het Brabants Cultuur Fonds.”

Accuraat fondsmanagement

In 2019 kwam de Algemene Rekenkamer met het rapport Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, waaraan ook DGGF en DTIF hebben meegewerkt. Verbeterpunten op het gebied van verantwoording werden toen al omarmd door DGGF en DTIF. Beide fondsen zijn een schoolvoorbeeld van transparantie en zorgvuldigheid zowel richting opdrachtgevers als ondernemers en stakeholders. De lessen die daaraan vooraf gingen zijn kenmerkend voor de worsteling van veel opstartende revolverende fondsen en kunnen worden gebruikt voor zowel fondsen op rijksniveau als op decentraal niveau.

Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.