Referentie
Subsidieaanvraag

Slimmere energieverdeling op Schiphol Trade Park

Op Schiphol Trade Park zijn uiteenlopende bedrijven gevestigd. Doordat er te weinig capaciteit op het stroomnet was, werd het onmogelijk om nieuwe bedrijven te huisvesten. Dus richtte SADC  (Schiphol Area Development Company) in afstemming met netbeheerder Liander een slim samenwerkingsverband op om de stroom beter te verdelen. ERAC hielp met de aanvraag van een DEI+-subsidieaanvraag om dit initiatief van de grond te krijgen. ERAC-adviseur Igor Savelkouls legt uit.

Tekort aan stroomcapaciteit

Tegen welk probleem liep Schiphol Trade Park precies aan?
“Het stroomnet loopt tegen de grenzen van de capaciteit aan. De netbeheerder reserveert per bedrijf een bepaalde capaciteit, afgestemd op het benodigde vermogen op piekmomenten. Op een gegeven moment is de totale beschikbare capaciteit op. Nieuwe bedrijven konden zich daar nog wel vestigen, maar zouden zelf moeten investeren in individuele maatregelen.”

Er moest dus een oplossing bedacht worden?
“Precies. Dus wat als er op het terrein batterijen en zonnepanelen geplaatst worden, zodat de capaciteit lokaal wordt aangevuld en pieken worden opgevangen? En hoe mooi zou het zijn als bedrijven netcapaciteit, zonnepanelen en batterijen met elkaar kunnen delen, zodat met de beschikbare netcapaciteit en minder opgesteld lokaal vermogen toch meer bedrijven genoeg stroom kunnen krijgen?”

Wat is de rol van ERAC tijdens deze subsidieaanvraag?
“Aan ons de taak om te ondersteunen bij de financieringsaanvraag. Wij dachten meteen aan een DEI+-subisidie. Deze regeling is onder andere gericht op innovatieve pilotprojecten die het energiesysteem flexibiliseren. Bij zo’n subsidieaanvraag komt veel kijken. We brengen het hele proces in kaart: wanneer moet de aanvraag ingediend zijn, wie doet wat, zijn er nog zaken die nadere onderbouwing nodig hebben? Je moet alle partners echt meenemen in het project. Om vervolgens aan de hand van input van de partijen een overtuigende subsidieaanvraag neer te leggen.”

“Je moet alle partners echt meenemen in het project. Om vervolgens aan de hand van input van de partijen een overtuigende subsidieaanvraag neer te leggen. ”

Juiste onderbouwing

Wat was de grootste uitdaging?
“Er zijn veel partijen betrokken bij dit initiatief. Dat maakt zo’n samenwerking en subsidieaanvraag zo complex en tegelijkertijd extra bijzonder. Veel van zulke initiatieven stranden na allerlei overleggen en dat is zonde. Hier gelukkig niet. Daarnaast was het een uitdaging om het verschil duidelijk te maken met andere technieken die ook gericht zijn op het omgaan met netcongestie. Er is al veel ontwikkeld, maar dit is op andere niveaus in het net. Of alleen als deeloplossing. Een nieuwe aanpak moet je natuurlijk goed onderbouwen in zo’n aanvraag.”

Waarom past deze subsidieaanvraag zo goed bij ERAC?
“ERAC wil impact maken op de grootste uitdagingen van Nederland. De energietransitie is er daar een van. Met dit project slagen we erin om efficiënt om te gaan met de netcapaciteit. Daar worden wij uiteraard alleen maar blij van!”

“Het is een groot project dat vraagt om een aantal specialismen. Het was technisch en juridisch een uitdaging om dit initiatief van de grond te krijgen. Een andere uitdaging was de sociale innovatie: hoe gaan alle bedrijven samenwerken om deze oplossing te realiseren? Het was dus zaak om alle partijen op een lijn te krijgen.

ERAC heeft ons goed geholpen met de subsidieaanvraag. Soms is het belangrijk om zaken uit te lichten waar je zelf niet aan zou denken, terwijl die voor de subsidieverlener juist heel belangrijk zijn. Daarin heeft ERAC ons goed geadviseerd. De adviseurs zorgden voor scherpe formuleringen die passen bij deze specifieke regeling.

Het is niet makkelijk om de finesse van zo’n complex project te doorgronden en te vertalen naar een aanvraag. Daarin zijn we met z’n allen echt geslaagd. Korte lijnen en goede contacten bij subsidieverlener RVO zorgden voor een fijne samenwerking.” ”

Arnoud van der Wijk
SADC (projectmanager bij Schiphol Area Development Company)

Energie Collectief Schiphol Trade Park: uniek lokaal virtueel stroomnetwerk

In deze animatie wordt het virtuele stroomnetwerk toegelicht. 

Vragen?
Ik help u graag verder.