Referentie
Uitvoering subsidieprogramma's

Stimulus Programmamanagement

Stimulus Programmamanagement is de uitvoeringsorganisatie voor de regionale structuurfondsmiddelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De organisatie adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en controleert de voortgang en rechtmatigheid van de subsidieprojecten.

Vijf subsidieprogramma's

Stimulus Programmamanagement voert vijf subsidieprogramma’s uit voor de drie zuidelijke provincies: Op-Zuid, POP3 Brabant, MIT Zuid, Interreg VA Brabant en Interreg VA CrossRoads2. De uitvoering van een EFRO en POP-programma is zeer complex en vraagt veel verschillende competenties. Voorbeelden daarvan zijn het bewaken van de ‘programmalogica’, het selecteren van effectieve projecten, het borgen van de rechtmatigheid en het optimaal etaleren van de uitkomsten. De beheerautoriteit Noord-Brabant kiest er al sinds 1994 voor om ERAC als vaste adviespartner in zetten bij Stimulus. Binnen Stimulus is ERAC de grondlegger van de bedrijfsgerichte regelingen. Met deze regelingen wordt het MKB al vele jaren direct ondersteund met Europese middelen. Laagdrempelig en duidelijk. Alleen al in de periode 2007-2013 zijn er meer dan 500 projecten van MKB-ers gesteund.

Toonaangevende, innovatieve projecten

Enkele voorbeelden van projecten die met behulp van Stimulus konden worden ontwikkeld.

  • In Limburg: het ontwikkeling van een werkend ‘ecosysteem’ op de Chemelot Campus om open innovatie te bevorderen.
  • In Noord-Brabant: op de Automotive Campus in Helmond wordt een waterstoftankstation ontwikkeld met twee verschillende drukhoogtes, waaronder 700 bar voor auto’s.
  • In Zeeland: door de uitvinding van vijf getijdenturbines wordt in de Oosterscheldekering groene energie opgewekt.

De rol van ERAC

ERAC ondersteunt de provincies met de belangrijke, beeldbepalende taken van Stimulus Programmamanagement. Onze experts worden ingezet voor de gehele programma- en projectcyclus: opzet, aanvraag, controle, afrekening en verantwoording komen van A tot Z aan de orde. Het gedetacheerde team van ERAC omvat programmamanagers, financieel adviseurs en communicatieadviseurs. Mede door onze inzet voldoen de EFRO-programma’s in Zuid-Nederland aan alle vereisten die gesteld worden door de Europese Commissie. Minstens zo belangrijk is de waardering van bestuurders en begunstigden en – bovenal – impact op de economische kracht van de regio.

Vragen?
Ik help u graag verder