Referentie
Subsidie-verantwoording

Subsidiebeheer voor vier grote truckparkings

Er is in Nederland behoefte aan meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Daarom worden er momenteel op vier plekken grote beveiligde parkeerplaatsen aangelegd. Deze bieden per plek plaats aan ruim tweehonderd vrachtwagens en zijn bedoeld om ladingdiefstal en inbraken te voorkomen. Er is een CEF-subsidie toegekend aan dit project. Aan ERAC de taak om de opdrachtgevers te helpen met het subsidiebeheer. Adviseur Nicky Pullens licht toe.

Betere logistieke doorstroom

Wat is de aanleiding voor de bouw van deze grote truckparkings in Nederland?
“De bouw van deze vier truckparkings is onderdeel van een groter programma, genaamd Goederenvervoer Corridor Oost. Dit programma heeft als doel om de logistieke doorstroom tussen Rotterdam en de regio’s Arnhem/Nijmegen en Limburg te verbeteren. Deze vier gigantische parkeerplaatsen dragen daaraan bij en worden gebouwd in de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Venlo en Asten.”

Wat is de rol van ERAC tijdens dit project?
“Aan ERAC de taak om het subsidiebeheer soepel te laten verlopen. Er is namelijk een CEF-subsidie van 3,7 miljoen toegekend aan dit project. Dan begint het project pas echt, want dan zijn er nog geen ‘centen uit Brussel’ gekomen, slechts een toezegging. We gaan de komende drie jaar hard zwoegen om alles financieel goed te regelen en te verantwoorden. Dán wordt de subsidie pas uitgekeerd. Vanuit onze kennis en ervaring zorgen we ervoor dat de opdrachtgever aan alle wet- en regelgeving voldoet die nodig is voor deze subsidie.”

Wat voor zaken regel je dan precies?
“Zorgen dat alle documentatie op orde is. Denk daarbij aan aanbestedingen, vergunningen, foto’s van de bouw, facturen en samenwerkingscontracten. Dat verzamelen we allemaal in een projectdossier. Verder stellen we rapportages op waarmee we de voortgang en de kosten aan Brussel verantwoorden. Daarnaast heeft ERAC een projectleider ingeschakeld die verantwoordelijk is voor het hele project. Deze persoon is de spin in het web en zorgt ervoor dat de samenwerking tussen alle stakeholders goed verloopt.”

“We gaan de komende drie jaar hard zwoegen om alles financieel goed te regelen en te verantwoorden.”

Juiste onderbouwing

Wat houdt CEF precies in?

“CEF staat voor Connecting Europe Facility. Dit Europese programma stimuleert een efficiënte, geïntegreerde, duurzame en multimodale infrastructuur in de EU. Het programma kent drie pijlers: energie, digitaal en transport. Vanuit de laatstgenoemde pijler wordt dit project gesubsidieerd.”

Wat is de uitdaging tijdens dit project?
“Ik vind de combinatie tussen logistiek en financiering heel interessant. Het beleid van Brussel en Nederland is om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen, maar uiteindelijk moeten gemeenten en private investeerders het echte werk gaan doen. Daar kunnen zij wel wat hulp bij gebruiken. Fijn dat wij als ERAC meerwaarde kunnen bieden op het gebied van kennis van Europese financiering en wet- en regelgeving. Zo kunnen de stakeholders zich bezighouden met zaken waar zij weer goed in zijn.”

Vragen?
Ik help u graag verder.