Referentie
Uitvoering subsidieprogramma's

Uitvoering ‘Kansen voor West’ Amsterdam

Het stimuleringsprogramma Kansen voor West ambieert de Randstad in de top 5 van de Europese Regio’s te brengen. Binnen het programma werken de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen met de vier grote steden aan de versterking van de economische structuur in de Randstad.

Hoge ambities

Kansen voor West wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De metropoolregio Amsterdam heeft een unieke positie binnen de Randstad en dus ook binnen het stimuleringsprogramma Kansen voor West. Amsterdam heeft hoge ambities qua kenniseconomie en concurrentiepositie maar staat ook voor typisch grootstedelijke uitdagingen zoals luchtkwaliteit, bereikbaarheid en sociale activering. Investeren in de kenniseconomie en aandacht voor de grootstedelijke problemen zijn de twee pijlers voor het Amsterdamse deel van Kansen voor West.

Europese Structuurfondsprogramma’s

Voor de uitvoering van het programmadeel van Amsterdam heeft de gemeente bij de Dienst Economische Zaken een programmabureau ingesteld. Dit programmabureau wordt uitgedaagd de ambities waar te maken en aan de normen van de Europese Structuurfondsprogramma’s te voldoen. ERAC helpt de gemeente Amsterdam door sinds eind 2007 structureel een programmamanager te leveren aan ‘Kansen voor West’ Amsterdam. Daarnaast wordt op afroep specialistische kennis ingezet.

De resultaten van het programma zijn door de hele stad zichtbaar in de gesteunde projecten die allemaal bijdragen aan de economische kracht van de stad: van innovaties in energiebesparing tot toerisme, van incubators tot de openbare ruimte.

De rol van ERAC

Opdrachtgever Mathieu Baltissen vat de rol van ERAC als volgt samen: “ERAC weet hoe je een dergelijk programma moet managen. Zowel op inhoudelijk vlak als op het terrein van Europese regelgeving zit veel kennis. ERAC heeft zich in het verleden in Amsterdam bewezen bij de programma’s 2000-2006. En nu doen ze dat weer bij Kansen voor West. Een goede club mensen met verstand van zaken waarmee het ook nog eens fijn samenwerken is”.

Vragen?
Ik help u graag verder