Referentie
Subsidieaanvraag

VIBE: interactie tussen avatar en zorgmedewerker

Innovatieve, virtual reality oplossingen voor trainingen in de zorg. Virtual Humans in the Brabant Economy (VIBE) is een project om avatars te ontwikkelen in virtual reality die in presentatie en interactie (taal, gelaatsuitdrukkingen en gebaren) sprekend lijken op de niet-virtuele medemens. VIBE avatars zullen in eerste instantie worden ontwikkeld voor het trainen van medewerkers in de zorg, zoals de verloskunde, chirurgie en dan met name de operatiekamer en oncologie.

Virtual reality simulaties

Dit zijn hoog-risico-domeinen waarin veel medewerkers (chirurgen, specialisten, verpleegkundigen) actief zijn. De interactie tussen hen en de verschillende situaties die kunnen voorkomen kan met virtual reality simulaties getraind worden. Ziekenhuizen die participeren in het project zijn Amphia in Breda, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

De leider van het project is prof. dr. Max Louwerse, hij is hoogleraar Cognitive Psychologie en Artificiële Intelligentie aan Tilburg University. “VIBE is uniek omdat we er in geslaagd zijn technologiebedrijven, wetenschap en ziekenhuizen te laten samenwerken. Ook de gemeente Tilburg en ERAC zijn nadrukkelijk betrokken geweest in dat proces.”

Succesvolle toepassingen

“We stelden ons de vraag: kunnen we innovatieve, virtual reality oplossingen succesvol toepassen in de trainingen van medewerkers in de gezondheidszorg? Alle betrokken partijen waren enthousiast om het antwoord op die vraag te vinden. De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan ontzettend snel, waardoor ook de urgentie om het project gezamenlijk op te zetten duidelijk was. Binnen VIBE komen vraagstukken over Robotics, Virtual Reality, taaltechnologie, interactie tussen avatar en gebruiker, maar ook Serious Gaming samen. De link die veel gemist wordt in de huidige trainingsprogramma’s is juist de interactie tussen gebruikers en de avatar. Mensen moeten vragen kunnen stellen, maar tevens antwoorden krijgen. Het algoritme is lerend, zowel op het gebied van spraak als mimiek. Door de unieke samenwerking is niet alleen de wetenschap, voor het ontwikkelen van het algoritme, de bouwers van het systeem, maar ook het werkveld betrokken bij de ontwikkeling.”

Bevorderen van kennisdeling

“Er zijn vele vragen rondom het gebruik van avatars bij trainingen, met name op het gebied van interactie. Vast staat dat avatars een belangrijke optie vormen voor de toekomst. In de virtuele wereld ontwikkelen de mogelijkheden zich snel. Het is een wereld die, wil je haar ten volle kunnen benutten, echter ook bevolkt moet worden. Als je kijkt naar informatiebronnen in de medische wereld dan staan mensen centraal, maar er is ook ruimte voor virtuele mensen, zeker als het gaat om trainingen. Met behulp van een avatar kunnen we het succes van de trainingen beter meten en de gebruiker beter toetsen op kennis. Uiteindelijk wordt het kennisniveau bij de medewerkers geoptimaliseerd. Onze ambitie is het vraagstuk van de trainingen zodanig op te lossen dat er meer trainingen gegeven kunnen worden, wat kennisdeling bevordert. VR is daarin een belangrijke sleutel, omdat het de beschikbaarheid oplost.”

De toepassing van de VR-bril en de avatar is uiteraard in meerdere domeinen toepasbaar, denk bijvoorbeeld aan de lucht- en ruimtevaart of aan industrie en onderhoud. Het standaard algoritme dat wordt ontwikkeld moet gebruikt gaan worden in verschillende domeinen, waardoor de ontwikkeling leidt tot een grotere impact. Validatie vindt echter in eerste instantie plaats binnen de zorg.

Over prof. dr. Max Louwerse

Prof. dr. Max Louwerse is hoogleraar Cognitive Psychologie en Kunstmatige Intelligentie aan Tilburg University. Hij behaalde zijn PhD in Linguistics (University of Edinburgh) en was werkzaam aan de University of Memphis as Professor in de Department of Psychology en het Institute for Intelligent Systems, waar hij ook de rol van directeur vervulde. Louwerse publiceerde meer dan 120 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, boeken en proceedings op het gebied van cognitive science, computationele taalkunde en psycholinguistiek (text and discourse, multimodal communication, embodied cognition, medical informatics, en spatio-temporal models). Als principal investigator of co-principal investigator was hij betrokken bij externe projecten met een totale waarde van meer dan 12 miljoen euro (funding: NSF, NIH, IES).

De rol van ERAC

ERAC heeft in korte tijd het onderzoekconsortium (waaronder de zorgpartners en Tilburg University) en de werkpakketten samengesteld. Verder zijn er complementaire partners gezocht en gevonden, waaronder technologische partners zoals VR-ontwikkelaars, 3D-modellers en app-ontwikkelaars. Tot slot is de financieringsaanvraag voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) verzorgd door ERAC. Speerpunten in OPZuid zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. VIBE zal 1 januari 2018 van start gaan. De komende maanden worden gebruikt voor het werven van promovendi en het verder uitwerken van de roadmap.

Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.