mooi regeling

MOOI Regeling

By
MOOI Regeling Algemene kenmerken MOOI De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren van innovatieve oplossingen gericht op het inpassen van grootschalige opwekking...
Read More
DEI+ Subsidieregeling

DEI+

By
DEI+ Algemeen Doel Stimuleren van kortlopende, duurzame demonstratie- en pilotprojecten Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage 25-50% (+10% voor middelgrote ondernemingen...
Read More
interreg europe erac

Interreg 2021-2027

By
Interreg Algemene kenmerken Interreg Europese territoriale samenwerking staat tegenwoordig beter bekend als Interreg, het programma gericht op interregionale samenwerking. Interreg bestaat uit diverse samenwerkingsprogramma’s op verschillende schaalniveaus. Hieronder volgt algemene...
Read More
subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds

By
Nationaal Groeifonds Algemeen Doel Het duurzaam versterken van het verdienvermogen van Nederland, ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product Voor wie Ondernemers, kennis-instellingen en andere partijen Decentrale overheden...
Read More
subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

By
Versnelde klimaatinvesteringen industrie Algemeen Doel Het ondersteunen van ondernemers bij investeringen in CO2-besparende maatregelen Voor wie Individuele ondernemingen Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage 30-50% Minimale projectomvang Nog niet...
Read More
subsidieregeling Erfgoed Deal

Erfgoed Deal

By
Erfgoed Deal Algemeen Doel Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland Voor wie Gemeenten Provincies Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max....
Read More
horizon europe subsidieregeling

Horizon Europe

By
Horizon Europe Algemeen Doel van Horizon Europe Horizon Europe heeft als doel om wetenschap en innovatie binnen het bedrijfsleven en de academische wereld te stimuleren. Voor wie Horizon Europe is...
Read More
subsidieregeling European Urban Initiative

European Urban Initiative

By
European Urban Initiative Algemeen Doel Duurzame stedelijke ontwikkeling (met meerdere onderliggende thema's zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit) Voor wie Steden (met meer dan 50.000 inwoners) Clusters van steden Samenwerkingsverband...
Read More
subsidieregeling LIFE

LIFE

By
LIFE Algemeen Doel van LIFE LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen t.a.v. het Europese...
Read More
subsidieregeling EFRO Kansen voor West III

EFRO

By
EFRO Algemeen Doel van EFRO Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is in het leven geroepen om economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. In Nederland worden de beschikbare middelen...
Read More
subsidieregeling Nationaal Groenfonds

Nationaal Groenfonds

By
Nationaal Groenfonds Algemeen Doel Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving Voor wie   Samenwerkingsverband verplicht?...
Read More
investeu duurzaam infrastructuur erac

Invest EU

By
Invest EU Algemeen Doel Doel is om met publieke garanties strategische investeringen te bevorderen gericht op vier pijlers Voor wie   Samenwerkingsverband verplicht? Status Budget Max. Subsidiepercentage   Minimale projectomvang...
Read More
Europese Investeringsbank (EIB) subsidie

Europese Investeringsbank (EIB)

By
Europese Investeringsbank (EIB) Algemeen Doel De Europese Investeringsbank (EIB) is het instituut voor langetermijnfinanciering van de EU. Dienstverlening bestaat uit leningverstrekking, "blending" en advisering Voor wie De volledige uitvoering van...
Read More
investnl subsidieregeling

InvestNL

By
InvestNL Algemeen Doel Ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken (géén subsidies) Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage N.v.t. Minimale projectomvang Nog niet bekend €...
Read More
subsidieregeling MIT

MIT

By
MIT Algemeen Doel De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten...
Read More
subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie

Topsector Energiestudies Industrie

By
Topsector Energiestudies Industrie Algemeen Doel Ondernemers in de industrie de mogelijkheid geven een haalbaarheidsonderzoek van innovatief pilot- of demonstratieproject uit te voeren Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer...
Read More

REACT-EU

By
REACT-EU Algemene kenmerken van REACT-EU REACT-EU is in het leven geroepen als reactie op de COVID-19 crisis. In Nederland worden de middelen beschikbaar gesteld via de managementautoriteiten van ESF en...
Read More