subsidieregeling EFRO Kansen voor West III

Just Transition Fund

By
Just Transition Fund Algemeen Het Just Transition Fund (JTF) is een EU-financieringsinstrument voor regio's die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en industrieën met een hoge uitstoot. Het programma wordt ingezet...
Read More
horizon europe subsidieregeling

Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3)

By
Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3) Algemeen Doel Het nieuwe Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument – afgekort tot I3 –  heeft als doel om interregionale innovatieprojecten te ondersteunen in commercialiserings- en opschalingsfasen. Daarnaast zet...
Read More

CEF Transport

By
CEF Transport Algemeen Doel De Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport is het financieringsinstrument om het Europese transport- en infrastructuurbeleid te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen...
Read More
subsidieregeling DEI+

Interreg Euregio Maas-Rijn

By
Interreg Euregio Maas-Rijn Algemeen Doel Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) is gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en het versterken van de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland. Het doel...
Read More
subsidieregeling MIT

Interreg Duitsland-Nederland

By
Interreg Duitsland-Nederland Algemeen Doel Het doel van het Interreg Duitsland-Nederland programma is om gemeenschappelijke uitdagingen in de grensregio’s aan te pakken en het groeipotentieel en concurrentievermogen in grensgebieden te benutten...
Read More
subsidieregeling LIFE

Interreg North-Sea Region

By
Interreg North-Sea Region Algemeen Doel Het Interreg North-Sea Region (NSR, Noordzeeregio in het Nederlands) programma financiert grensoverschrijdende samenwerking om een groenere, duurzamere toekomst te stimuleren voor de ruim 60 miljoen...
Read More
investeu duurzaam infrastructuur erac

Interreg North-West Europe

By
Interreg North-West Europe Algemeen Doel Het Interreg North-West Europe programma beoogt transnationale samenwerking in de regio Noordwest-Europa te faciliteren. Heel Nederland maakt onderdeel uit van het programmagebied, net als: België...
Read More

Interreg Europe

By
Interreg Europe Algemeen Doel Interreg Europa is een samenwerkingsprogramma dat voornamelijk gericht is op kennisontwikkeling en -deling bij, door en voor overheden. Het doel dat het programma nastreeft is om...
Read More
subsidieregeling Europese Investeringsbank (EIB)

Interreg Vlaanderen-Nederland

By
Interreg Vlaanderen-Nederland Algemeen Doel Interreg Vlaanderen-Nederland is het programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partijen. Het heeft als doel om internationale / interregionale samenwerking te stimuleren in duurzame...
Read More

DKTI-transport

By
DKTI-transport Algemeen Doel Versnellen van de productontwikkeling in de gehele transportsector (om CO2-uitstoot te verminderen) 2022 (januari) Eerstvolgende openstelling (naar verwachting, nog niet officieel gecommuniceerd) Voor wie Ondernemingen Samenwerkingsverbanden met...
Read More
subsidieregeling Nationaal Groenfonds

Groenprojecten

By
Groenprojecten Algemeen Doel De regeling Groenprojecten maakt het groenbanken mogelijk een rentekorting te geven op kredieten voor investeringen in groene projecten, en de Belastingdienst om een heffingskorting te verlenen op...
Read More
mooi regeling

MOOI Regeling

By
MOOI Regeling Algemene kenmerken MOOI De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren van innovatieve oplossingen gericht op het inpassen van grootschalige opwekking...
Read More
DEI+ Subsidieregeling

DEI+

By

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zijn er diverse thema’s, waaronder ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ en ‘Circulaire Economie’ waar u subsidie voor kunt aanvragen.

Read More
interreg europe erac

Interreg 2021-2027

By
Interreg   Europese territoriale samenwerking staat tegenwoordig beter bekend als Interreg, het programma gericht op interregionale samenwerking. Interreg bestaat uit diverse samenwerkingsprogramma’s op verschillende schaalniveaus.  Het doel van Interreg is...
Read More
subsidieregeling LIFE

LIFE

By
LIFE Algemeen Doel van LIFE LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen t.a.v. het Europese...
Read More
subsidieregeling European Urban Initiative

European Urban Initiative

By
European Urban Initiative Algemeen Doel Duurzame stedelijke ontwikkeling (met meerdere onderliggende thema's zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit) Voor wie Steden (met meer dan 50.000 inwoners) Clusters van steden Samenwerkingsverband...
Read More
horizon europe subsidieregeling

Horizon Europe

By
Horizon Europe Algemeen Doel van Horizon Europe Horizon Europe is hét financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De belangrijkste doelstelling is het stimuleren van wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en...
Read More
subsidieregeling Erfgoed Deal

Erfgoed Deal

By
Erfgoed Deal Algemeen Doel Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland Voor wie Gemeenten Provincies Samenwerkingsverband verplicht? Nee Budget Max. Subsidiepercentage...
Read More
subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

By
Versnelde klimaatinvesteringen industrie Algemeen Doel Het ondersteunen van de industrie bij investeringen in CO2-besparende maatregelen Aanvraagproces Voor 2022 en verder geen structureel budget meer Voor wie Individuele ondernemingen Samenwerkingsverband verplicht?...
Read More
subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds

By
Nationaal Groeifonds Algemeen Hoe zorgen we ervoor dat Nederland over 15 á 20 jaar nog steeds een sterke economie heeft? Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, heeft de...
Read More