Skip to main content
Centrum Venlo

Impulsaanpak Winkelgebieden

By
Impulsaanpak Winkelgebieden Algemeen Impulsaanpak winkelgebieden (IW) helpt gemeenten om binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken op economisch en sociaal vlak. Uw...
Read More

Volkshuisvestingsfonds

By
Volkshuisvestingsfonds Algemeen Het Volkshuisvestingsfonds is een subsidieregeling van het Rijk, in het kader van het Nationaal Programma Veiligheid en Leefbaarheid,...
Read More

Regio Deal

By
Regio Deal Algemeen Doel Regio Deal In  Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving...
Read More

SDE++

By

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zijn er diverse thema’s, waaronder ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ en ‘Circulaire Economie’ waar u subsidie voor kunt aanvragen.

Read More
subsidieregeling EFRO Kansen voor West III

Just Transition Fund

By
Just Transition Fund Algemeen Het Just Transition Fund (JTF) is een EU-financieringsinstrument voor regio's die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen...
Read More

CEF Transport

By
CEF Transport Algemeen Doel De Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport is het financieringsinstrument om het Europese transport- en infrastructuurbeleid...
Read More
subsidieregeling LIFE

Interreg North-Sea Region

By
Interreg North-Sea Region Algemeen Doel Het Interreg North-Sea Region (NSR, Noordzeeregio in het Nederlands) programma financiert grensoverschrijdende samenwerking om een...
Read More

Interreg Europe

By
Interreg Europe Algemeen Doel Interreg Europa is een samenwerkingsprogramma dat voornamelijk gericht is op kennisontwikkeling en -deling bij, door en...
Read More
subsidieregeling Europese Investeringsbank (EIB)

Interreg Vlaanderen-Nederland

By
Interreg Vlaanderen-Nederland Algemeen Doel Interreg Vlaanderen-Nederland is het programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partijen. Het heeft als...
Read More
subsidieregeling Nationaal Groenfonds

Groenprojecten

By
Groenprojecten Algemeen Doel De regeling Groenprojecten maakt het groenbanken mogelijk een rentekorting te geven op kredieten voor investeringen in groene...
Read More
mooi regeling

MOOI Regeling

By
MOOI Regeling Algemene kenmerken MOOI De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren...
Read More
DEI+ Subsidieregeling

DEI+

By

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zijn er diverse thema’s, waaronder ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ en ‘Circulaire Economie’ waar u subsidie voor kunt aanvragen.

Read More
interreg europe erac

Interreg 2021-2027

By
Interreg   Europese territoriale samenwerking staat tegenwoordig beter bekend als Interreg, het programma gericht op interregionale samenwerking. Interreg bestaat uit...
Read More
subsidieregeling EFRO Kansen voor West III

EFRO

By
EFRO Algemeen Doel van EFRO Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is in het leven geroepen om economische verschillen tussen...
Read More