DEI+

By
DEI+ Algemeen Doel Stimuleren van kortlopende, duurzame demonstratie- en pilotprojecten Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage 25-50% (+10% voor middelgrote ondernemingen...
Read More

EFRO: Kansen voor West III

By
EFRO: Kansen voor West III Algemeen Doel Prioriteit 1: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Prioriteit 2: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren Voor...
Read More

Nationaal Groeifonds

By
Nationaal Groeifonds Algemeen Doel Het duurzaam versterken van het verdienvermogen van Nederland, ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product Voor wie Ondernemers, kennis-instellingen en andere partijen Decentrale overheden...
Read More

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

By
Versnelde klimaatinvesteringen industrie Algemeen Doel Het ondersteunen van ondernemers bij investeringen in CO2-besparende maatregelen Voor wie Individuele ondernemingen Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage 30-50% Minimale projectomvang Nog niet...
Read More

Erfgoed Deal

By
Erfgoed Deal Algemeen Doel Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland Voor wie Gemeenten Provincies Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max....
Read More

Horizon Europe

By
Horizon Europe Algemeen Doel Stimuleren van wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld Voor wie Organisaties actief in R&D in internationaal verband Individuele onderzoekers Samenwerkingsverband verplicht? Ja...
Read More

European Urban Initiative

By
European Urban Initiative Algemeen Doel Duurzame stedelijke ontwikkeling (met meerdere onderliggende thema's zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit) Voor wie Steden (met meer dan 50.000 inwoners) Clusters van steden Samenwerkingsverband...
Read More

LIFE

By
LIFE Algemeen Doel Stimuleren van projecten die aansluiten op EU natuur-, milieu- en klimaatbeleid Voor wie Publieke sector Private sector Samenwerkingsverband verplicht? Nee (maar is wel een pré) Status De...
Read More

Interreg 2021-2027

By
Interreg 2021-2027 Algemeen Doel Stimuleren van internationale/ interregionale samenwerking in duurzame projecten op het gebied van innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en transport met de nadruk op een slimmer en...
Read More

European Green Deal

By
European Green Deal Algemeen Doel Ondersteunen bij de ontwikkeling van baanbrekende innovaties gericht op één van de Green Deal doelen Voor wie Alle juridische entiteiten Samenwerkingsverband verplicht? Ja (Europees) Status...
Read More

Nationaal Groenfonds

By
Nationaal Groenfonds Algemeen Doel Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving Voor wie   Samenwerkingsverband verplicht?...
Read More

Invest EU

By
Invest EU Algemeen Doel Doel is om met publieke garanties strategische investeringen te bevorderen gericht op vier pijlers Voor wie   Samenwerkingsverband verplicht? Status Budget Max. Subsidiepercentage   Minimale projectomvang...
Read More

Europese Investeringsbank (EIB)

By
Europese Investeringsbank (EIB) Algemeen Doel De Europese Investeringsbank (EIB) is het instituut voor langetermijnfinanciering van de EU. Dienstverlening bestaat uit leningverstrekking, "blending" en advisering Voor wie De volledige uitvoering van...
Read More

InvestNL

By
InvestNL Algemeen Doel Ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken (géén subsidies) Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverband verplicht? Nee Status Budget Max. Subsidiepercentage N.v.t. Minimale projectomvang Nog niet bekend €...
Read More

MIT

By
MIT Algemeen Doel De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten...
Read More

Topsector Energiestudies Industrie

By
Topsector Energiestudies Industrie Algemeen Doel Ondernemers in de industrie de mogelijkheid geven een haalbaarheidsonderzoek van innovatief pilot- of demonstratieproject uit te voeren Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer...
Read More

REACT-EU

By
REACT-EU Algemeen Doel 1. Crisisherstel in context Corona 2. Voorbereiding op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie Voor wie Innovatief en brede MKB Samenwerkingsverband verplicht? Nb. Status...
Read More
NL / EN

Sluiten

ERAC

Vughterweg 47a
5211 CK ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 700 03 40
info@erac.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Geef aan wat je cookies voorkeuren zijn.

Voorwaarden | Sluiten
Instellingen