Skip to main content

CEF Transport

Algemeen Algemeen

Doel

De Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport is het financieringsinstrument om het Europese transport- en infrastructuurbeleid te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe vervoersinfrastructuur in Europa of het rehabiliteren en upgraden van de bestaande vervoersinfrastructuur. Door het ondersteunen van de ontwikkeling van deze trans-Europese transportnetwerken wil de Europese Unie meer groei, banen en concurrentievermogen faciliteren. Het programma richt zich ook op het bevorderen van groene en alternatieve brandstoffen in de transportsector.

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

CEF Transport richt zich op het ontwikkelen van slimme, duurzame, inclusieve en veilige mobiliteit in de EU en richt zich daarmee in hoofdlijnen op twee doelen:

  • Het overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot
  • Het verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen
  • Het wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten
  • Het beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten
  • Het verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur

Aandachtspunten en voorwaarden

  • Een project indienen kan alleen als het land waar de projectuitvoerder gevestigd is, dit ondersteunt. Voor Nederlandse aanvragers betekent dit dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de aanvraag mede moet ondertekenen. RVO (als National Contact Point) ondersteunt hierbij
  • Het programma kent een onderdeel dat zich specifiek richt op alternatieve brandstoffen: de Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF). AFIF kent tot en met 2023 verschillende cut-off dates waarvoor het mogelijk is aanvragen in te dienen
  • Samenwerking is binnen CEF Transport niet verplicht

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op