Skip to main content

DKTI-transport

Algemeen Algemeen

Doel

Versnellen van de productontwikkeling in de gehele transportsector (om CO2-uitstoot te verminderen)

Voor wie

  • Ondernemingen
  • Samenwerkingsverbanden met minimaal één onderneming

Samenwerkingsverband verplicht?

Hangt af van type aanvraag

Status Status

Aanvragen is op dit moment niet mogelijk, maar een nieuwe openstelling volgt mogelijk in het voorjaar 2023. De informatie op deze sheets is gebaseerd op informatie uit de laatste openstellingen.

Budget Budget

25 – 50%

Max. subsidiepercentage

€ 3 mln.

Max. subsidiebedrag (maar verschilt per subonderdeel)

€ 36,62 mln.

Totaal budget (2021)

Inhoud Inhoud

DKTI bestaat uit een zestal verschillende projecttypen met ieder eigen voorwaarden:

  • Proeftuin + experimentele ontwikkeling
  • Learning by using
  • Cofinanciering
  • Haalbaarheidsstudies
  • Haalbaarheidsstudies vliegtuigen
  • Innovatieclusters

De regeling richt zich op de zgn. TRL-niveaus 5-8: technologie-, innovatie- en kennisontwikkeling in de pre-commerciële fase

Voor de projecten geldt een looptijd van tussen de zes maanden (Haalbaarheidsstudie) en drie jaar (Proeftuin, Learning by Using)

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op