Horizon Europe

Algemeen Algemeen

Doel van Horizon Europe

Horizon Europe heeft als doel om wetenschap en innovatie binnen het bedrijfsleven en de academische wereld te stimuleren.

Voor wie

  • Horizon Europe is een financieringsprogramma dat zich op meerdere doelgroepen richt:
    • Commerciële en niet-commerciële organisaties die actief zijn in risicovolle R&D in internationaal verband;
    • Individuele (wetenschappelijke) onderzoekers.

Belangrijke voorwaarden binnen Horizon Europe?

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het programma. Binnen het programma gelden daartoe per specifiek onderdeel verschillende criteria. Doorgaans geldt dat om in aanmerking te komen voor subsidie uit het programma, u moet samenwerken met minimaal drie partners uit drie verschillende EU-landen

Status Status

Statusweergave per maart 2021: Het financieringsprogramma zal lopen van 2021 tot en met 2027. Het doel van de Europese Commissie is om in de loop van april 2021 van start te gaan.

Budget Budget Horizon Europe

Beschikbaar budget 2021-2027.

De Europese Commissie heeft ten aanzien van het totaal beschikbaar budget voor de periode 2021 – 2027 vooralsnog een voorstel gedaan van € 80 MLD voor het totale programma. Het budget per programmaonderdeel zal bij iedere specifieke openstelling (call) bekend worden gemaakt. We kijken of er voor financiering van uw project financieringsruimte kan worden gevonden. Het is wel van belang dat een project aan de voorwaarden voldoet. Erac onderzoekt dat graag voor u.

Max. Subsidiepercentage

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

Minimale projectomvang

Veel subsidieverstrekkers stellen eisen aan de minimale (financiële) omvang van de te subsidiëren projecten. Binnen het financieringsprogramma Horizon Europe zal de minimale projectomvang per call vooraf bekend worden gemaakt.

Inhoud Inhoud en aanvraagprocedure

Binnen de periode 2021-2027 moet een projectvoorstel passen binnen één van de onderstaande thema’s die als speerpunten (pillars) van het programma gelden.  Binnen deze thema’s wordt gewerkt met verschillende momenten van openstelling (zogenaamde calls). De subsidiecriteria kunnen verschillen per call. In zijn algemeenheid is men binnen Horizon Europe altijd op zoek naar projecten die sterk gericht zijn op baanbrekende vormen van onderzoek en innovatie.

Pillar 1: Excellence Science

Binnen dit thema worden grensverleggende onderzoeksprojecten gesubsidieerd die door de onderzoekers zelf worden gedefinieerd. Daarnaast worden o.a. uitwisselingen voor onderzoekers gefinancierd en wordt er geïnvesteerd in infrastructuren die onderzoek faciliteren.

Pillar 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Binnen dit onderdeel van Horizon Europe worden onderzoeksactiviteiten gestimuleerd die in directe zin te maken hebben met maatschappelijke uitdagingen. Middels dit programma worden missies en bijbehorende doelstellingen op Europees niveau vastgesteld met als doel om de op grensoverschrijdend niveau grootste problemen collectief aan te pakken.

Pillar 3: Innovative Europe

De ambitie binnen dit onderdeel van Horizon Europe is om Europa via het zogenaamde European Innovation Council (EIC) dat aan het programma verbonden is, toonaangevend te laten zijn op het gebied van marktgerichte innovatieve ontwikkelingen. Dit doet het door de samenwerking en integratie op het gebied van R&D t.a.v. bedrijfsleven, ondernemerschap, de wetenschappelijke onderzoekswereld en het hoger onderwijs te bevorderen.

Wilt u meer weten over Horizon Europe?

ERAC helpt overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij de totstandkoming van hun uitdagende innovatieve projecten. Wij zijn uitstekend bekend met de voorwaarden van een groot aantal financieringsmogelijkheden, diverse subsidieregelingen en het programma Horizon Europe. Wilt u weten wat wij in dat opzicht voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op