Skip to main content

Horizon Europe

Algemeen Algemeen

Doel van Horizon Europe

Horizon Europe is hét financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De belangrijkste doelstelling is het stimuleren van wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld.

Budget Budget

€ 95,5 MLD.

Totaal beschikbaar budget

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Binnen de periode 2021-2027 moet een projectvoorstel passen binnen één van de onderstaande thema’s die als speerpunten (pillars) van het programma gelden.  Binnen deze thema’s wordt gewerkt met verschillende momenten van openstelling (zogenaamde calls). De subsidiecriteria kunnen verschillen per call. In zijn algemeenheid is men binnen Horizon Europe altijd op zoek naar projecten die sterk gericht zijn op baanbrekende vormen van onderzoek en innovatie.

Pillar 1: Excellence Science

Binnen dit thema worden grensverleggende onderzoeksprojecten gesubsidieerd die door de onderzoekers zelf worden gedefinieerd. Daarnaast worden o.a. uitwisselingen voor onderzoekers gefinancierd en wordt er geïnvesteerd in infrastructuren die onderzoek faciliteren.

Pillar 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Binnen dit onderdeel van Horizon Europe worden onderzoeksactiviteiten gestimuleerd die in directe zin te maken hebben met maatschappelijke uitdagingen. Middels dit programma worden missies en bijbehorende doelstellingen op Europees niveau vastgesteld met als doel om de op grensoverschrijdend niveau grootste problemen collectief aan te pakken.

Pillar 3: Innovative Europe

De ambitie binnen dit onderdeel van Horizon Europe is om Europa via het zogenaamde European Innovation Council (EIC) dat aan het programma verbonden is, toonaangevend te laten zijn op het gebied van marktgerichte innovatieve ontwikkelingen. Dit doet het door de samenwerking en integratie op het gebied van R&D t.a.v. bedrijfsleven, ondernemerschap, de wetenschappelijke onderzoekswereld en het hoger onderwijs te bevorderen.

Aandachtspunten en voorwaarden

  • Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het programma. Binnen het programma gelden daartoe per specifiek onderdeel verschillende criteria. Doorgaans geldt dat om in aanmerking te komen voor subsidie uit het programma, u moet samenwerken met minimaal drie partners uit drie verschillende EU-landen
  • Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie)
  • Elke pijler van Horizon Europe kent eigen openstellingen

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op