Skip to main content

Interreg Europe

Algemeen Algemeen

Doel

Interreg Europa is een samenwerkingsprogramma dat voornamelijk gericht is op kennisontwikkeling en -deling bij, door en voor overheden. Het doel dat het programma nastreeft is om lokale, regionale en nationale overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van beter beleid.

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

In tegenstelling tot veel andere (Interreg) programma’s, kent het Interreg Europe programma slechts één prioriteit: “een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur”. Inhoudelijk ligt de focus binnen het programma op drie verschillende thema’s:

  • Een concurrerender en slimmer Europa
  • Een groener en veerkrachtiger Europa
  • Een socialer en inclusiever Europa

Aandachtspunten en voorwaarden

  • Een belangrijk aandachtspunt is de samenstelling van het consortium: Interreg Europe vereist samenwerking tussen partijen die minimaal uit drie verschillende landen komen, waarvan minimaal twee EU-lidstaten. Het programma is namelijk ook open voor partijen uit Noorwegen en Zwitserland (geen EU-lidstaten)
  • Aanvullend hierop moet het consortium minimaal één partij uit elk van de vier geografische gebieden omvatten die Interreg Europe heeft gedefinieerd
  • Ook al richt het programma zich primair op overheden, instellingen en organisaties die vallen onder het publiek recht en private non-profit organisaties kunnen ook financiering uit Interreg Europe ontvangen

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op