Skip to main content

Interreg Vlaanderen-Nederland

Algemeen Algemeen

Doel

Interreg Vlaanderen-Nederland is het programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partijen. Het heeft als doel om internationale / interregionale samenwerking te stimuleren in duurzame projecten op het gebied van innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en transport met de nadruk op een slimmer en groener Europa.

Voor wie

Het programmagebied bestaat uit verschillende Vlaamse provincies en de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Ook partijen uit provincie Zuid-Holland kunnen deelnemen aan het programma.

Samenwerkingsverband verplicht?

Ja, een samenwerking met een grenspartner is hierbij een essentiële voorwaarde waaraan een project moet voldoen.

Budget Budget

€ 191,97 miljoen

Cofinanciering: maximaal 50%. In bepaalde gevallen is Nederlandse Rijkscofinanciering mogelijk. Wanneer er sprake is van staatssteun kan de maximaal toegestane overheidssubsidie lager zijn

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Het programma richt zich in de periode 2021 – 2027 op de volgende prioriteiten:

  • Een slimmer Europa: gericht op het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap;
  • Een groener Europa: gericht op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit en groen in steden;
  • Een socialer Europa: gericht op een inclusieve (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt, kwaliteit van onderwijs, en duurzame vrijetijdsbesteding​ en toerisme;
  • Een Europa zonder grenzen: gericht op verbeterde samenwerking om grensobstakels te overwinnen​.

Aandachtspunten en voorwaarden

  • Samenwerking tussen grenspartners is verplicht, met minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partij;
  • De doelgroep bestaat uit bedrijven (mkb), overheden, en kennisinstellingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op