Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3)

Algemeen Algemeen

Doel

Het nieuwe Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument – afgekort tot I3 –  heeft als doel om interregionale innovatieprojecten te ondersteunen in commercialiserings- en opschalingsfasen. Daarnaast zet het programma in op het bieden van instrumenten om regelgevende en andere belemmeringen te overwinnen en projecten op investeringsniveau te brengen. Nederlandse partijen kunnen meedoen in beide onderdelen van het programma: 1)  financiële en adviserende steun voor investeringen in interregionale innovatieprojecten en 2) financiële en adviserende steun voor het ontwikkelen van waardenketens in minder ontwikkelde regio’s.

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Het programma kent drie inhoudelijke prioriteiten:

  1. Digitale transitie
  2. Groene en Klimaat Transitie
  3. Slimme productie

Deze prioriteiten gelden voor alle onderdelen van het programma, ongeacht of deze gericht zijn op meer of minder ontwikkelde regio’s in Europa.

Aandachtspunten en voorwaarden

  • Samenwerking is verplicht binnen het programma. De precieze eisen aan het samenwerkingsverband zijn afhankelijk van de call
  • Het programma richt zich voornamelijk op projecten (en projectportfolio’s) met een hoger volwassenheidsniveau; projecten moeten zich in de commercialiserings- en opschalingsfase bevinden
  • Toegekende financiering moet uiteindelijk belanden bij eindgebruikers zoals bedrijven en het mkb

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op