Skip to main content

Just Transition Fund

Algemeen Algemeen

Het Just Transition Fund (JTF) is een EU-financieringsinstrument voor regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en industrieën met een hoge uitstoot. Het programma wordt ingezet om de sociaal-economische gevolgen van klimaattransitie op te vangen, waarbij een aspect van het programma zich ook richt op de arbeidsmarkt. Het doel is om hen te helpen zich voor te bereiden op de transitie die nodig is om in 2030 minimaal 55% emissiereductie en klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren.

Doelgroep

Triple helix partijen

Samenwerkingsverband verplicht?

Nog niet bekend

Aanvraagproces

Het JTF werkt met openstellingen

Budget Budget

€ 623 MLJ
Totaal enveloppe NL

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Het JTF prioriteert projecten die zich richten op:

 • Investeringen in het MKB
 • Omscholing van werknemers en werkzoekenden
 • Stimulering van onderzoek en innovatie
 • Vervanging van fossiele brand- en grondstoffen in de industrie door duurzame alternatieven
 • Het garanderen van betaalbare groene energie

Let op: Er kunnen verschillen zijn binnen de in aanmerking komende regio’s.

Gericht op koolstof-intensieve regio’s en regio’s met veel werkenden in de fossiele sector.

Aandachtspunten en voorwaarden

Regio’s in Nederland die aanspraak kunnen maken op JTF-middelen:

 • Groningen
 • Groot-Rijnmond
 • West-Brabant
 • Noordzeekanaalgebied
 • Zeeuws-Vlaanderen
 • Zuid-Limburg

De middelen dienen 50%-50% te worden ingezet ten behoeve van arbeidsmarktbeleid en economische duurzame impuls.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op