subsidieregeling EFRO Kansen voor West III

EFRO

By
EFRO Algemeen Doel van EFRO Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is in het leven geroepen om economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. In Nederland worden de beschikbare middelen...
Read More
investeu duurzaam infrastructuur erac

Invest EU

By
Invest EU Algemeen Doel Doel is om met publieke garanties strategische investeringen te bevorderen gericht op vier pijlers Voor wie   Samenwerkingsverband verplicht? Budget Max. Subsidiepercentage   Minimale projectomvang Nog...
Read More
Europese Investeringsbank (EIB) subsidie

Europese Investeringsbank (EIB)

By
Europese Investeringsbank (EIB) Algemeen Doel De Europese Investeringsbank (EIB) is het instituut voor langetermijnfinanciering van de EU. Dienstverlening bestaat uit leningverstrekking, "blending" en advisering Voor wie De volledige uitvoering van...
Read More
investnl subsidieregeling

InvestNL

By
InvestNL Algemeen Doel Ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken (géén subsidies). Met speciale aandacht voor innovatieve scale-ups die zich bezighouden met de transitie naar een carbon-neutrale en circulaire...
Read More
subsidieregeling MIT

MIT

By
MIT Algemeen Doel De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten...
Read More
subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie

Topsector Energiestudies Industrie

By
Topsector Energiestudies Industrie Algemeen Doel Ondernemers in de industrie de mogelijkheid geven een haalbaarheidsonderzoek van innovatief pilot- of demonstratieproject uit te voeren Voor wie Ondernemers Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer...
Read More

REACT-EU

By
REACT-EU Algemene kenmerken van REACT-EU REACT-EU is in het leven geroepen als reactie op de COVID-19 crisis. In Nederland worden de middelen beschikbaar gesteld via de managementautoriteiten van ESF en...
Read More