REACT-EU

Algemeen Algemeen

Doel

1. Crisisherstel in context Corona
2. Voorbereiding op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie

Voor wie

Innovatief en brede MKB

Samenwerkingsverband verplicht?

Nb.

Status Status

Stand van zaken: Momenteel legt het programmabureau Stimulus de hand aan voorbereiding en besluitvorming met de Europese Commissie. Parallel hieraan loopt op Europees en nationaal niveau nog de besluitvorming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van Europa. De start van REACT-EU wordt in maart 2021 verwacht. (stand 8/12/2020)

Budget Budget

Max. Subsidiepercentage

Nog niet bekend, eerdere OP-Zuid subsidies gericht op innovatie in bandbreedte 35-50%

Minimale projectomvang

Nog niet bekend, eerdere OP-Zuid subsidies gericht om overlap MIT te voorkomen (MIT max. 350k subsidie)

€ 56,2 MLJ.

Totaal budget Zuid-Nederland
€ 49,5 miljoen aangevuld met € 6,7 miljoen rijkscofinanciering

Inhoud Inhoud
  • Innovatie in lijn met RIS 2021
  • Onderdeel van Next-Gen EU. Het EFRO deel van deze middelen wordt uitgezet als extra budget onder OP 2014-2020. Stimulus als regionaal programmabureau de uitvoerder van de regeling
  • Luik per provincie en luik voor Zuid-Nederlandse samenwerking
  • First come, first serve
  • Beoordelingscriteria aangepast voor specifieke openstelling

Wilt u meer weten over deze regeling?

Kom in contact
NL / EN

Sluiten

ERAC

Vughterweg 47a
5211 CK ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 700 03 40
info@erac.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Geef aan wat je cookies voorkeuren zijn.

Voorwaarden | Sluiten
Instellingen