Skip to main content

SDE++

Algemeen Algemeen

Doel

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren we zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Voor wie

  • Ondernemers
  • Non-profitorganisaties
Budget Budget

€ 8 Miljard voor 2023

Inhoud Inhoud

Categorieën en aanpassingen

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties.

Openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Openstellingsronde SDE++ 2023 Fasegrenzen €/ton CO₂
6 juni 90
12 juni 180
19 juni 240
26 juni 300
3 juli 400

De regeling gaat op 6 juni 2023 om 9:00 uur weer open en sluit op 6 juli 2023 om 17:00 uur.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op