ESF (Europees Sociaal Fonds)

ESF (Europees Sociaal Fonds)

 • ESF (Europees Sociaal Fonds) Actieve inclusie
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Geïntegreerde territoriale ontwikkeling ESF-EFRO (in aansluiting op Kansen voor West II)

In het OP, van het Europees Sociaal Fonds, wordt gekozen voor drie thematische doelstellingen, drie investeringsprioriteiten en vijf specifieke doelstellingen. Het grootste deel van de middelen (actieve inclusie) wordt ingezet via de 35 arbeidsmarktregio’s, waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend door de centrumgemeenten.

NB: de afbakening van de regio’s op de landkaart is conform de COROP-indeling. Deze indeling wijkt af van de arbeidsmarktregio’s. De 35 arbeidsmarktregio's. 

Inhoud ESF

Prioritaire as Actief en gezonder ouder worden

Thematische doelstelling 8:
Bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit.

Investeringsprioriteit 8VI:
Actief en gezond ouder worden

 • Specifieke doelstelling 1: Bevorderen duurzame arbeidsinzet werkenden
 • Specifieke doelstelling 2: Ondersteuning ESF-projecten bij de promotie van de horizontale beginselen

Prioritaire as Actieve inclusie

Thematische doelstelling 9:
Bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding.

Investeringsprioriteit 9I:
Actieve inclusie

 • Specifieke doelstelling 1: Bevorderen arbeidstoeleiding van jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Specifieke doelstelling 2: Ondersteuning ESF-projecten bij de promotie van de horizontale beginselen

Prioritaire as Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) ESF-EFRO (in aansluiting op Kansen voor West II)

Thematische doelstelling 10:
Investering in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren.

Investeringsprioriteit 10III:
Verbetering van de toegang tot een leven lang leren, vergroting van de vaardigheden en de competenties van de arbeidskrachten en verhoging van de arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels.

 • Specifieke doelstelling 1: Vergroten van de bedrijvigheid door het versterken van economische brandpunten en het stimuleren en faciliteren van kansrijk ondernemerschap

ESF Budget

De Europese Commissie heeft het ESF-budget voor Nederland definitief bepaald op € 507.318.228 voor de periode 2014-2020. Dat betekent gemiddeld circa € 72 miljoen per jaar, als volgt te verdelen over de prioriteiten:

 • Actief en gezonder ouder worden: 20%
 • Actieve inclusie: 71%
 • GTI - ESF: 5%
 • Technische bijstand: 4%

De prioriteit Actieve Inclusie is bedoeld voor de 35 arbeidsmarktregio’s, aan te vragen door de centrumgemeenten. Tenminste 30% van dit budget moet ten goede komen aan het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs.

ESF Procedure

Op de website van het Agentschap SZW is te zien voor welk onderdeel subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 22-06-2018