Skip to main content

Actueel

Samen verduurzamen: gemeenten bundelen krachten op weg naar minder CO2-uitstoot

Woonwijken aardgasvrij maken, duurzaam verwarmen van sporthallen of zwembaden, collectieve oplossingen voor zonne-energie. Elke gemeente staat voor dezelfde uitdaging: 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Hoe pak je dat aan en hoe financier je dat? Het antwoord: samen optrekken. Krachten bundelen en kennis delen. Met andere gemeenten én met experts op het gebied van verduurzamingsprojecten, om op deze manier schaalvoordeel te behalen. SP3 ondersteunt hierbij en speelt een verbindende rol.

SP3, wat is dat?

SP3 is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van bestaand vastgoed van de provincie Noord-Brabant en komt voort uit de ‘Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel’ opgesteld in 2021. Het doel: herstel na corona stimuleren, op verschillende vlakken. SP3 richt zich specifiek op het verduurzamen van bestaand Brabants vastgoed en het opzetten van een financieringsinstrument hiervoor. In eerste instantie voor de 12 grootste Brabantse gemeenten.

Route naar financiering

“Financiering van deze verduurzamingsprojecten is het probleem niet. Het gaat om het vinden van de weg ernaartoe”. Hoe kom je van een idee tot een projectplan, en aan geld om deze fase te kunnen doorlopen? En vervolgens: hoe kom je van een projectplan tot investering en uitvoering? Een complex proces waar gemeenten hulp bij nodig hebben. Als onderdeel van het Provinciale ondersteuningsteam helpt adviseur Willem Jaspers van ERAC de gemeenten precies bij dit aspect.

Financiering van deze verduurzamingsprojecten is het probleem niet. Het gaat om het vinden van de weg ernaartoe.

Gezamenlijke aanpak gemeenten

Om in aanmerking te komen voor financiering voor verduurzaming vanuit SP3, konden de 12 grootste Brabantse gemeenten aanvragen indienen. In eerste instantie betroffen het allemaal losse projecten. Maar gemeenten hebben allemaal dezelfde gebouwen zoals scholen, zorginstellingen, sporthallen of zwembaden. Het SP3-programma speelde een verbindende rol: helpen bij het uitwerken van investeringsplannen, met als uitgangspunt gemeenten zoveel mogelijk te laten samenwerken.

Samenwerking leidt tot schaalvoordeel

Zo’n gezamenlijke aanpak loont. Dankzij kennisdeling hoeven gemeenten niet allemaal zelf het wiel uit te vinden en plannen uit te werken. En ook de voorbereidingskosten kunnen over meer gebouwen worden verdeeld. Dat scheelt een hoop publiek geld. Bovendien worden de projecten op deze manier groter van omvang. En een groot project financieren is aantrekkelijker dan meerdere kleine projecten, alleen al vanwege transactiekosten per financiering.

Wie doet wat?

Samenwerking brengt ook uitdagingen met zich mee, want: wie doet wat op welk moment? Wie is waar verantwoordelijk voor? Wie betaalt wat? Ook op dit vlak zorgt het SP3-programma voor coördinatie en verbinding. “In eerste instantie is iedere samenwerking een investering. Maar als je vervolgens met meerdere gemeenten aan 1 project kunt werken en het werk kunt verdelen, dan is dat én efficiënter, én financieel voordeliger.”

Blauwdruk voor alle Brabantse gemeenten

Eind 2023 worden de eerste resultaten duidelijk van de projecten die nu lopen. De bedoeling is dat deze projecten als ‘blauwdruk’ worden hergebruikt. Zodat ook de overige Brabantse gemeenten er mee aan de slag kunnen, samen op weg naar verduurzaming.

Wilt u ook uw ambities omzetten in actie en verzekerd zijn van de perfecte financieringsvorm? Neem dan nu contact op met ERAC en ontdek onze 360 graden dienstverlening op het gebied van publieke financiële instrumenten. Wij staan voor u klaar, vanaf de aanvraag tot aan het beheer en de verantwoording. Neem contact op met Willem Jaspers op 06-51059544 of via een mail naar willemjaspers@erac.nl

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…