Soorten subsidies

Onze subsidieregelingen

Voor goede plannen is altijd financiering beschikbaar. Er zijn dan ook talloze subsidies met allemaal verschillende regels en voorwaarden. Welk subsidieregeling is nu het best passend voor uw project? Wij helpen u graag verder. Onze experts weten precies welke subsidie uw organisatie vooruit zal helpen.

Subsidie
CEF Transport

De Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport is het financieringsinstrument om het Europese transport- en infrastructuurbeleid te realiseren.

 • Ondersteuning investeringen voor het bouwen van nieuwe vervoersinfrastructuur in Europa
 • Rehabiliteren en upgraden van bestaande vervoersinfrastructuur
 • Meer groei, banen en concurrentievermogen faciliteren
Subsidie
DEI+

Wilt u uw innovatieve techniek om energie te besparen of CO2-uitstoot te verminderen demonstreren of testen binnen uw bedrijf? Maak dan gebruik van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

 • Voor industrie
 • De elektriciteitssector
 • De gebouwde omgeving
Subsidie
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

DUMAVA komt eigenaren maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten voor verduurzaming.

 • Uitvoeren één integraal verduurzamingsproject
 • Uitvoeren maximaal drie verduurzamingsmaatregelen
 • Voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per project
Vragen over subsidies?
We helpen u graag verder.

Neem direct contact op met
Willem Jaspers

+31 (0)6 51 05 95 44
willemjaspers@erac.nl

Subsidie
EFRO

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s kleiner maken. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn nationale EFRO programma’s en er zijn internationale programma’s (Interreg). De nationale programma’s noemt men de ‘landsdelige programma’s.

 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Zuid-Nederland
 • West-Nederland
Subsidie
Erfgoed Deal

Door voorbeeldprojecten te co-financieren en in een uitvoeringsprogramma bij elkaar te brengen, werken we samen met onze partners aan een betere en duurzame leefomgeving waarin ons verleden herkenbaar is.

 • Eeuwenoude systemen en technieken
 • Oude bouwstijlen
 • Ambachten en productiemethoden
Subsidie
European Urban Initiative

Het initiatief is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo een einde te maken aan het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten ter ondersteuning van steden in het kader van het cohesiebeleid.

 • Geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling
 • Sterke koppeling met relevant EU-beleid
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling
Subsidie
Europese investeringsbank (EIB)

De dienstverlening van de Europese Investeringsbank (EIB) bestaat uit leningverstrekking, ‘blending’ (samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) en advisering. De EIB is zowel binnen als buiten de EU actief.

 • Leningen (bedrijven en instellingen)
 • Technische assistentie
 • Garanties
 • Venture capital
 • Microfinanciering
Subsidiestrategie

Ontdek de financieringskansen voor uw project

Heeft u ambitieuze plannen, maar nog niet voldoende financiering? Wij maken uw project waar, mét de juiste financiering. We onderzoeken graag welke mogelijkheden er voor u zijn. Vervolgens toetsen we dit plan op kansrijkheid en presenteren we een duidelijke tijdlijn.

Subsidiestrategie
Subsidieaanvraag

Optimaliseer uw subsidiekans

Bij het aanvragen van subsidies komt heel wat kijken. De subsidieaanvraag moet gedetailleerd, haalbaar en overtuigend zijn. Daarnaast moet het ook perfect aansluiten op de gestelde criteria en voorwaarden. Onze specialisten helpen u hier graag bij.

Subsidieaanvraag
Subsidieverantwoording

Maximale zekerheid, minimale lasten

U houdt zich liever bezig met de inhoud en uitvoering van het project. Logisch natuurlijk. Toch is het ook erg belangrijk om de verantwoording van de gekregen subsidie op orde te hebben. Denk aan het bijhouden van projectadministratie, het indienen van rapportages en financiële verantwoordingen. ERAC helpt u daarbij.

Subsidieverantwoording