Financieringsinstrument

CEF Transport

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit Connecting Europe Facility (CEF) Transport mogelijk.

 • EC doet jaarlijks een oproep voor nieuwe projectvoorstellen
 • Ondersteuning spoorverbindingen, haveninfrastructuur, full-service truckparkeerplaatsen en snellaadlocaties
Doel CEF Transport

Realiseren transport- en infrastructuurbeleid

De Connecting Europe Facility (CEF) voor Transport is het financieringsinstrument om het Europese transport- en infrastructuurbeleid te realiseren.

 • Ondersteuning investeringen voor het bouwen van nieuwe vervoersinfrastructuur in Europa
 • Rehabiliteren en upgraden van bestaande vervoersinfrastructuur
 • Meer groei, banen en concurrentievermogen faciliteren
Doelgroep en inhoud

Overheden en bedrijfsleven

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Een project komt alleen in aanmerking voor CEF Transport als hiervoor instemming is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Nederlandse partijen die een projectvoorstel willen indienen, moeten zich bij RVO melden. RVO ondersteunt bij het beoordelen, controleren en monitoren van projecten en adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Europese Commissie over het proces.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen een subsidiepercentage van maximaal 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van maximaal 30% van de projectkosten. Grensoverschrijdende projecten en projecten voor Militaire Mobiliteit ontvangen maximaal 50%.
Budget

€ 25,81 miljard

Hiervan is € 11,29 miljard gereserveerd voor aanvragers uit de cohesielanden. Aanvragers uit alle EU-lidstaten kunnen gebruikmaken van het overige deel.

Jaarlijks opent de EU een of meer nieuwe calls binnen dit werkprogramma.

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden