Subsidieregeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s kleiner maken. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn nationale EFRO programma’s en er zijn internationale programma’s (Interreg). De nationale programma’s noemt men de ‘landsdelige programma’s.

 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Zuid-Nederland
 • West-Nederland
Doel EFRO

Economische verschillen tussen Europese regio's verkleinen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is in het leven geroepen om economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. In Nederland worden de beschikbare middelen vooral ingezet voor innovatie en het leveren van een bijdrage aan de koolstofarme economie. Dit EFRO-programma  biedt diverse financieringsconstructies primair gericht op:

 • Prioriteit 1: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Prioriteit 2: Ondersteunen van omschakeling en opschaling naar koolstofarme economie in alle sectoren
 • Prioriteit 3: Ondersteuning projecten door subsidiemogelijkheden die zich richten op gebieden die economisch en sociaal achterblijven
Doelgroep en inhoud

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden

In grote lijnen sluit het ‘landsdelenbeleid’ aan op de regionale uitwerking van het Nederlandse topsectorenbeleid. Daarin is per regio bepaald in welke sectoren dit landsdeel wil uitblinken. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen vanuit het programma EFRO subsidie en financiering aanvragen voor projecten.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Samenwerking is ten behoeve van een succesvol beroep op EFRO niet verplicht
 • Echter bestaat er wel een voorkeur voor financiering van projecten die worden uitgevoerd in de vorm van een regionaal samenwerkingsverband. Hierin zijn idealiter zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden vertegenwoordigt. Deelname van MKB’s is een extra pluspunt.
 • Projecten moeten aansluiten op de focusgebieden die vanuit het topsectorenbeleid per regio zijn gedefinieerd
 • Initiatieven moeten passen binnen de centrale thema’s innovatie en koolstofarme economie
Budget

€ 506 miljoen

Beschikbaar voor de periode 2021 – 2027 voor Nederland

Het programma wordt in Nederland uitgevoerd in vier regio’s. Elke regio bepaalt via het Operationeel Programma hoe het beschikbare subsidiebudget per regio wordt ingezet.

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden