Co-financiering

Erfgoed Deal

Door voorbeeldprojecten te co-financieren en in een uitvoeringsprogramma bij elkaar te brengen, werken we samen met onze partners aan een betere en duurzame leefomgeving waarin ons verleden herkenbaar is.

 • Eeuwenoude systemen en technieken
 • Oude bouwstijlen
 • Ambachten en productiemethoden
Doel Erfgoed Deal

Ondersteunen van aansprekende projecten

Het ondersteunen van aansprekende projecten waarin het behoud en gebruik van erfgoed samengaat met grote ruimtelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame economie, natuur en landbouw, de woonopgave en mobiliteit. Vier hoofdthema’s:

 • Landbouw en natuur
 • Energie en economie
 • Wonen en mobiliteit
 • Water en bodem
Doelgroep en inhoud

Gemeenten en provincies

Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partijen.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Samenwerking is ten behoeve van een succesvol beroep op EFRO niet verplicht
 • Echter bestaat er wel een voorkeur voor financiering van projecten die worden uitgevoerd in de vorm van een regionaal samenwerkingsverband. Hierin zijn idealiter zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden vertegenwoordigt. Deelname van MKB’s is een extra pluspunt.
 • Projecten moeten aansluiten op de focusgebieden die vanuit het topsectorenbeleid per regio zijn gedefinieerd
 • Initiatieven moeten passen binnen de centrale thema’s innovatie en koolstofarme economie
Budget

€ 506 miljoen

Beschikbaar voor de periode 2021 – 2027 voor Nederland

Het programma wordt in Nederland uitgevoerd in vier regio’s. Elke regio bepaalt via het Operationeel Programma hoe het beschikbare subsidiebudget per regio wordt ingezet.

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden