Duurzame stadsontwikkeling

European Urban Initiative

Het initiatief is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo een einde te maken aan het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten ter ondersteuning van steden in het kader van het cohesiebeleid.

 • Geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling
 • Sterke koppeling met relevant EU-beleid
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling
Doel European Urban Initiative

Versterken van duurzame stadsontwikkeling

Het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stadsontwikkeling en het zorgen van een sterke koppeling met EU-beleid, met als focus het cohesiebeleid. In de nieuwe programmaperiode 2021-2027 ligt de focus op een slimmer, groener, meer verbonden en socialer Europa dat dichter bij haar burgers staat.

 • Slimmer en groener
 • Meer verbonden en socialer Europa dat dichter bij haar burgers staat
 • Focus op het cohesiebeleid
Doelgroep en inhoud

Steden met meer dan 50.000 inwoners en clusters van steden

Een samenwerkingsverband is verplicht.

De derde openstelling is nu geopend en sluit op 14 oktober 2024.

 • Het initiatief wil een geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling versterken en tegelijkertijd zorgen voor een sterkere koppeling met EU-beleid. Om dit te bereiken wordt ingezet op het vergemakkelijken en ondersteunen van de samenwerking en capaciteitsopbouw van stedelijke actoren, innovatieve acties, kennis, beleidsontwikkeling en communicatie op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling
 • Het EUI omvat twee onderdelen: a) steun voor innovatieve acties en b) steun voor capaciteits- en kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie
 • Innovatieve acties moeten worden geleid door stedelijke autoriteiten
Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Deze call voor Innovative Actions projecten richt zich op de onderwerpen “Energietransitie” en “Technologie in steden”. Een kans voor zeer innovatieve projecten binnen deze thema’s voor gemeenten die financiering zoeken voor hun project.

Thema Energietransitie
Onder energietransitie richt EUI zich op het testen van innovatieve, deelbare en schaalbare innovatieve oplossingen in real-life settings voor economisch haalbare, slimmere en meer geïntegreerde lokale energienetwerken, zero carbon en vraaggestuurd met de empowerment van burgers en stakeholders om de transitie te versnellen.

Thema Technologie in steden
Onder het onderwerp technologie in steden ondersteunt EUI het testen van innovatieve oplossingen die gedreven worden door nieuwe technologieën in real-life omgevingen, om zo te komen tot betere diensten voor burgers en/ of de capaciteit van lokale autoriteiten om van diensten te versterken. Dit middels experimenten die te repliceren zijn op een grotere schaal met de hulp van Cohesiebeleid investeringen.

Budget

€ 500 miljoen

Maximaal subsidiepercentage
80%

Maximale projectomvang
Elk project kan maximaal € 5 miljoen ontvangen

Beschikbaar budget derde call
€ 90 miljoen

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden