Onderzoeks- en innovatieprojecten

Horizon Europe

Horizon Europe financiert onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel kleinschalige als grootschalige. Zowel gericht op fundamenteel onderzoek als marktgerichte ontwikkeling. Het programma biedt kansen voor mkb’ers en grote bedrijven, maar ook voor universiteiten en kennisinstellingen, (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele onderzoekers en mkb’ers als samenwerkingsverbanden.

 • Onderzoeks- en innovatieprojecten
 • Klein- en grootschalige projecten
 • MKB-ers en grote bedrijven
 • Universiteiten en kennisinstellingen
Doel Horizon Europe

Financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten

Met Horizon Europe stimuleert de Europese Commissie (EC) wetenschap en innovatie in Europa. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

 • Stimuleren van wetenschap en innovatie in Europa
 • Uitdagen van bedrijfsleven en academische wereld
Doelgroep en inhoud

Bedrijven, universiteiten, maatschappelijke organisaties

Binnen de periode 2021-2027 moet een projectvoorstel passen binnen één van de onderstaande thema’s die als speerpunten (pillars) van het programma gelden.  Binnen deze thema’s wordt gewerkt met verschillende momenten van openstelling (zogenaamde calls). De subsidiecriteria kunnen verschillen per call. In zijn algemeenheid is men binnen Horizon Europe altijd op zoek naar projecten die sterk gericht zijn op baanbrekende vormen van onderzoek en innovatie.

 

Pillars van het programma

Pillar 1: Excellence Science
Binnen dit thema worden grensverleggende onderzoeksprojecten gesubsidieerd die door de onderzoekers zelf worden gedefinieerd. Daarnaast worden o.a. uitwisselingen voor onderzoekers gefinancierd en wordt er geïnvesteerd in infrastructuren die onderzoek faciliteren.

Pillar 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness
Binnen dit onderdeel van Horizon Europe worden onderzoeksactiviteiten gestimuleerd die in directe zin te maken hebben met maatschappelijke uitdagingen. Middels dit programma worden missies en bijbehorende doelstellingen op Europees niveau vastgesteld met als doel om de op grensoverschrijdend niveau grootste problemen collectief aan te pakken.

Pillar 3: Innovative Europe
De ambitie binnen dit onderdeel van Horizon Europe is om Europa via het zogenaamde European Innovation Council (EIC) dat aan het programma verbonden is, toonaangevend te laten zijn op het gebied van marktgerichte innovatieve ontwikkelingen. Dit doet het door de samenwerking en integratie op het gebied van R&D t.a.v. bedrijfsleven, ondernemerschap, de wetenschappelijke onderzoekswereld en het hoger onderwijs te bevorderen.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het programma. Binnen het programma gelden daartoe per specifiek onderdeel verschillende criteria. Doorgaans geldt dat om in aanmerking te komen voor subsidie uit het programma, u moet samenwerken met minimaal drie partners uit drie verschillende EU-landen
 • Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie)
 • Elke pijler van Horizon Europe kent eigen openstellingen
Budget

€ 95,5 miljard

Totaal beschikbaar budget

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden