Internationaal

Interreg 2021 - 2027

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

 • Klimaatadaptatie
 • Watermanagement
 • Hernieuwbare energie
 • Circulaire economie
Doel Interreg

Stimuleren van samenwerkings-projecten

Het doel van Interreg is het stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten binnen internationale en/ of interregionale (grensgebieden), onder meer op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptie en transport. Het doel is om Europa slimmer en groener te maken. Daarnaast beoogt Interreg ook de economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen.

 • Stimuleren innovatieve samenwerkingsprojecten
 • Binnen internationale en/ of interregionale grensgebieden
 • Een slimmer en groener Europa
 • Economische verschillen verkleinen tussen Europese regio's
Doelgroep en inhoud

Overheden, kennisinstellingen en meer

De subsidie Interreg is voor:

 • Overheden (zoals Rijksinstanties, provincies, gemeenten en waterschappen)
 • Kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen)
 • Bedrijven
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Non-profitorganisaties
 • Private partijen zonder winstoogmerk

ERAC beschikt over de expertise om aanknopingspunten tussen een passend Interreg-programma en uw project te zoeken. Wij adviseren u over hoe u een optimaal rendement met uw aanvraag kunt realiseren en nemen u graag veel werk bij de indiening van een projectvoorstel uit handen.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft
 • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering
 • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap
 • Zorg voor politiek draagvlak. Een ‘ambassadeur’ kan helpen het project te laten slagen
 • Als ‘lead-partner’ van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en ‘impact’. Het vraagt uiteraard veel aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als ‘gewone’ projectpartner in het transnationaal consortium.
Budget

 

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden