Grensregio

Interreg Duitsland - Nederland

Wij ondersteunen de innovatieve, groene, sociale en burgergerichte verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio.

 • Ontwikkeling Duits-Nederlandse grensregio
 • Innovatief, groener, socialer en burgergericht
Doel Interreg Duitsland - Nederland

Gemeenschap-pelijke uitdagingen aanpakken

Het doel van het Interreg Duitsland-Nederland programma is om gemeenschappelijke uitdagingen in de grensregio’s aan te pakken en het groeipotentieel en concurrentievermogen in grensgebieden te benutten en versterken. Daarnaast richt het programma zich op het versterken en verbeteren van het samenwerkingsproces tussen de regio’s.

 • Uitdagingen in grensregio's aanpakken
 • Groeipotentieel en concurrentievermogen in grensgebieden benutten en versterken
 • Versterken en verbeteren samenwerkingsproces tussen regio's
Doelgroep en inhoud

Gemeenten, verenigingen en meer

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een subsidieaanvraag  indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen.

Aan de volgende criteria moet worden voldaan:

 • Grensoverschrijdend karakter
 • Leadpartner benoemen
 • Duurzaamheid
 • Bijdrage aan de programmadoelstellingen
Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Er moet minimaal één Duitse en één Nederlandse partner deelnemen in een project
 • De resultaten en dus de meerwaarde die het project creëert moet aan beide kanten van de grens aantoonbaar zijn
 • Binnen Interreg NL-D wordt niet met calls gewerkt. Aanvragen kunnen – mits er nog middelen zijn – op ieder moment ingediend worden
Budget

€ 465 miljoen

Nog beschikbaar
€ 259 miljoen

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden