Regionaal ontwikkelingsbeleid

Interreg Europe

Het Interreg Europe programma kan worden gebruikt voor samenwerking tussen regionale beleidsmakers uit heel Europa, met als doel het uitwisselen en leren van elkaars aanpak en beleidsinstrumenten bij de uitvoering van regionaal ontwikkelingsbeleid.

 • Verbeteren beleidsinstrumenten
 • Regionale ontwikkeling
 • Interregionale samenwerking
Doel Interreg Europa

Verbeteren beleidsinstrumenten

Interreg Europe heeft als doel organisaties die zich bezighouden met beleid (zoals overheden) te laten leren van de ervaringen van andere regio’s. De ambitie is het verbeteren van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en het versterken van interregionale samenwerking. Denk hierbij aan het uitwisselen van ervaringen en goede voorbeelden tussen alle Europese regio’s, pilots en implementatie van deze kennis in de eigen regio en capaciteitsopbouw onder regionale beleidsmakers en belanghebbenden. Interreg Europe is gericht op de volgende beleidsdoelstellingen:

 • Een slimmer Europa
 • Een groener Europa
 • Een socialer Europa
 • Een meer verbonden Europa
 • Europa dichter bij de burgers
Doelgroep en inhoud

Onder andere overheden en meer

Interreg Europe is gericht op overheden (lokaal, regionaal, nationaal) en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en/ of implementeren van regionale ontwikkeling. Ook organisaties die het bedrijfsleven ondersteunen (Kamer van Koophandel, ontwikkelingsmaatschappijen), milieu-organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor steun vanuit Interreg Europe.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Een belangrijk aandachtspunt is de samenstelling van het consortium: Interreg Europe vereist samenwerking tussen partijen die minimaal uit drie verschillende landen komen, waarvan minimaal twee EU-lidstaten. Het programma is namelijk ook open voor partijen uit Noorwegen en Zwitserland (geen EU-lidstaten)
 • Aanvullend hierop moet het consortium partners uit drie, vier of vijf geografische gebieden omvatten die het Interreg Europe heeft gedefinieerd
 • Ook al richt het programma zich primair op overheden, instellingen en organisaties die vallen onder het publiek recht en private non-profit organisaties kunnen ook financiering uit Interreg Europe ontvangen
Budget

€ 379 miljoen

Publieke partijen krijgen maximaal 80% subsidie. Voor private niet-winstbeogende partners is dit 70%. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels. Van de € 379 miljoen is € 17 miljoen bestemd voor activiteiten die de kennisplatforms organiseren.

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden