Veerkrachtige regio's

Interreg North-West Europe

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden mogelijk maken. Met als doel evenwichtige ontwikkeling en veerkrachtige regio’s.

 • Evenwichtige ontwikkeling
 • Veerkrachtige regio's
Doel Interreg North-West Europe

Transnationale samenwerking

Het Interreg North-West Europe programma beoogt transnationale samenwerking in de regio Noordwest-Europa te faciliteren. Het is de bedoeling van het programma om projecten te financieren die uitdagingen aanpakken die voor de gehele Noordwest-Europa regio van belang zijn.

Heel Nederland maakt onderdeel uit van het programmagebied, net als:

 • België
 • (Delen van) Frankrijk
 • (Delen van) Duitsland
 • Ierland
 • Luxemburg
 • Zwitserland (zonder EU-financiering)
Doelgroep en inhoud

Voor wie?

 • Overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen)
 • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Ondernemers
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Non-profitorganisaties

Private partijen kunnen als onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband in NWE meedoen. Zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen. Deelname van ondernemers is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

Voor de periode 2021-2027 heeft Interreg NWE vijf prioriteiten, namelijk:

Prioriteit 1: Klimaat en milieu
Prioriteit 2: Energietransitie
Prioriteit 3: Circulaire economie
Prioriteit 4: Innovatie en veerkracht
Prioriteit 5: Inclusieve maatschappij

Deze prioriteiten zijn verder onderverdeeld in specifieke doelstellingen. Projecten komen in aanmerking voor financiering als ze aansluiten.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit Interreg NWE moet een consortium bestaan uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen, waarvan er minimaal twee behoren tot het Interreg NWE- gebied
 • Interreg NWE financiert geen fundamenteel of toegepast onderzoek
 • Projecten moeten minimaal twee van de volgende drie soorten activiteiten bevatten:
  • Gezamenlijke strategieën of actieplannen ontwikkelen
  • Gezamenlijke implementatie van pilots
  • Capacity building en bewustzijn creëren
 • De partij waarmee het subsidiecontract wordt aangegaan, dient een organisatie te zijn zonder winstoogmerk
 • Interreg NWE werkt in de nieuwe programmaperiode 2021-2027 met twee openstellingen per jaar
Budget

€ 310 miljoen

Een project krijgt maximaal 60% financiering, met een maximum van € 200.000 tot € 800.000 per ondernemer of organisatie. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden