Investeringsprogramma

InvestEU

InvestEU is een investeringsprogramma dat zich richt op projecten die belangrijk zijn voor economische groei en veel andere investeerders zullen aantrekken, maar die zonder dit fonds wellicht niet van de grond zouden komen.

 • Stimuleren duurzame investeringen
 • Aanzetten tot werkgelegenheid
 • Innovatie motiveren
Doel InvestEU

Financiële garantie

Het InvestEU-programma zorgt voor een financiële garantie. De EU stelt gelden ter beschikking aan uitvoerende partners, met name de Europese Investeringsbank (EIB). De uitvoerende partners verstrekken de financiering aan projecten in de vorm van bijvoorbeeld leningen, garanties of investeringen en gebruiken de EU-garantie van InvestEU als risicodekking. Dankzij deze EU-garantie kunnen deze partners grotere risico’s nemen en projecten ondersteunen die anders wellicht niet zouden doorgaan. Er zijn vier hoofdthema’s:

 • Duurzame infrastructuur
 • Onderzoek, innovatie en digitalisering
 • Financiering MKB-ondernemingen
 • Sociale investeringen en vaardigheden
Doelgroep en inhoud

Publieke en private partijen

De uitvoering van InvestEU gaat via vooraf aangewezen investeringspartners. De belangrijkste partner is de Europese Investeringsbank, maar er zijn ook nationale banken en financiële agenten in EU-landen en internationale financiële instellingen die toegang hebben tot de EU-garantie.

Lidstaten kunnen zelf financiële middelen aan InvestEU toevoegen, bijvoorbeeld door gelden die zij ontvangen uit Europese structuurfondsen of uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht over te hevelen naar InvestEU.

Ook bestaat er een online InvestEU-portal, waar initiatiefnemers van projecten in contact kunnen komen met investeerders van over de hele wereld. Initiatiefnemers kunnen in dit portal informatie over hun project uploaden zodat het gezien kan worden door investeerders die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

 • Er moet sprake zijn van marktfalen of investeringsgat
 • Economisch haalbaar
 • Multiplier effect of waar mogelijk private investeringen aantrekken
 • EU-beleidsdoelstellingen ondersteunen

Ten minste 30% van de investeringen in het kader van InvestEU moeten ten goede komen aan de EU-klimaatdoelstellingen.

Budget

€ 26,2 miljard

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden