Klimaatneutraal Europa

Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund heeft als hoofddoel om regio’s en mensen in staat te stellen om te gaan met de sociale, economische en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa.

 • Sociaaleconomische uitdagingen
 • Sanering industrieterreinen
 • Omscholing werknemers
 • Technische bijstand
Doel Just Transition Fund

EU-financieringsinstrument

Het Just Transition Fund (JTF) is een EU-financieringsinstrument voor regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en industrieën met een hoge uitstoot. Het programma wordt ingezet om de sociaaleconomische gevolgen van klimaattransitie op te vangen, waarbij een aspect van het programma zich ook richt op de arbeidsmarkt. Het doel is om hen te helpen zich voor te bereiden op de transitie die nodig is om in 2030 minimaal 55% emissiereductie en klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren.

 • Diversificatie en modernisering plaatselijke economie
 • Verzacht de gevolgen voor werkgelegenheid
 • Financiële steun aan kwetsbare gebieden
 • Schone energietechnologieën
Doelgroep en inhoud

Triple helix partijen

Om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen uit het fonds dient een lidstaat eerst een zogenaamd territoriaal plan aan te leveren. Deze plannen worden in samenspraak met lokale en regionale autoriteiten opgesteld en beschrijven hoe en waarvoor de gelden gebruikt zullen worden. Belangrijk hierbij is vooral het identificeren van de meest kwetsbare regio’s en hun behoeften aan investeringen. Binnen Nederland is de verwachting dat de provincie Groningen het zwaarst getroffen zal worden door de energietransitie. Het leeuwendeel van de beschikbare middelen is dan ook bestemd voor deze provincie. Met deze gelden zal vooral worden ingezet op het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Andere kwetsbare regio’s zijn het Noordzeekanaalgebied (IJmond), Groot-Rijnmond, Westelijk Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

De middelen dienen 50%-50% te worden ingezet ten behoeve van arbeidsmarktbeleid en economische duurzame impuls.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Het JTF prioriteert projecten die zich richten op:

 • Investeringen in het MKB
 • Omscholing van werknemers en werkzoekenden
 • Stimulering van onderzoek en innovatie
 • Vervanging van fossiele brand- en grondstoffen in de industrie door duurzame alternatieven
 • Het garanderen van betaalbare groene energie

Let op: Er kunnen verschillen zijn binnen de in aanmerking komende regio’s.

Gericht op koolstof-intensieve regio’s en regio’s met veel werkenden in de fossiele sector.

Budget

€ 1,7 miljard

Max. Risicokapitaal voor ondernemers
50 %

Minimale participaties en achtergestelde leningen
€ 5 mln

Maximaal per fonds
€ 25 mln

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden