Subsidieprogramma

LIFE

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal.

 • Natuur, milieu en klimaatprojecten
 • Bevorderen biodiversiteit
 • Efficiënter gebruik van grondstoffen
Doel LIFE

Financierings-instrument

LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen ten aanzien van het Europese milieu- en klimaatbeleid te realiseren door middel van uiteenlopende vormen van projectfinanciering.

LIFE verstrekt subsidies voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van het Europese beleid op de volgende gebieden:

 • Natuur en biodiversiteit
 • Circulaire economie en kwaliteit van leven
 • Klimaatmitigatie- en adaptatie
 • Hernieuwbare energietransitie
Doelgroep en inhoud

Voor wie?

 • Bedrijven
 • Overheidsorganisaties
 • Non-gouvernementele organisatie (NGO’s)
 • Kennisinstellingen

Per deelprogramma gelden verschillende inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

In zijn algemeenheid hebben projecten die in aanmerking komen voor subsidie een of meer van de volgende kenmerken:

 • Het betreft (de ontwikkeling of demonstratie van) ‘Close-to-market’ technologieën en oplossingen die in relatief korte tijd op de markt geïntroduceerd zullen kunnen worden
 • Projecten die het-LIFE-programma zoekt bevinden zich in de test-, demo- of pilotfase. Er is dus weinig tot geen nader (technisch inhoudelijk) onderzoek meer voor benodigd
 • Projectresultaten zijn goed meetbaar en kwantificeerbaar, hetgeen uit de aanvraag moet blijken
 • De eisen wat betreft samenwerking met andere partijen verschillen per openstelling
 • Tot en met 2024 wordt elk jaar in Q1-Q2 de openstelling van calls verwacht
Budget

€ 5,4 miljard

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden