Klimaatdoelen

MOOI

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen, industrie of biobased circular? En richt u zich op gebruik in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

 • Innovatieve oplossngen
 • Bijdragen aan klimaatdoelen
Doel MOOI

Subsidieregeling

De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren van innovatieve oplossingen gericht op het inpassen van grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. De nadruk ligt op ketensamenwerking met een heldere samenhang tussen activiteiten.

 

 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Elektriciteit
 • Biobased circular

Het Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is de visie geformuleerd voor een CO2 -emissieloos elektriciteitssysteem in Nederland in 2050, met als concreet tussendoel een reductie van 20,2 Mt CO2-emissie ten opzichte van 1990 in 2030. Bij het halen van deze doelstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zowel land als zee. De maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Dit vraagt om een innovatiebeleid dat uitgaat van integrale oplossingen in plaats van individuele product- of componentinnovaties. Dit vraagt ook om nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsvormen waarin verschillende partijen uit de waardeketen met elkaar samenwerken en waarin vernieuwers en uitdagers, zoals mkb’ers, startups en scale-ups, een nadrukkelijke rol krijgen. Er zijn diverse missie waarvoor subsidie aangevraagd kan worden:

Doelgroep en inhoud

Kennisinstellingen en ondernemers

De MOOI-regeling is primair gericht op ondernemers en kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen). Sterke voorkeur van de RVO is dat het MKB betrokken wordt bij de aanvragen. Overheden (gemeenten, provincies, etc.) mogen meedoen, maar kunnen geen kosten maken.

Belangrijke voorwaarden
De regeling biedt steun aan ketensamenwerkingen bestaande uit zowel bedrijven als kennisinstellingen. Het gaat hierbij om een samenwerking van minimaal drie ondernemers. Belangrijk is dat de hele keten, waaronder de eindgebruiker, is betrokken in het project. Heeft u geen partners maar staat u wel open voor samenwerking? In het realiseren van partnerships kan ERAC veel voor u betekenen.

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

De MOOI-regeling richt zich op projectontwikkeling binnen de thema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Belangrijke onderdelen waar opgelet moet worden:

 • Het project is gericht op oplossingen en innovaties gericht op de opgaven uit het Klimaatakkoord
 • Betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband

Meer weten over MOOI?
Als adviseur met veel kennis van (nationale) subsidieregelingen en financieringsprogramma’s helpt ERAC uiteenlopende organisaties bij de realisatie van innovatieve projecten door middel van funding. De spelregels ten aanzien van diverse complexe programma’s en nationale subsidiemogelijkheden, zijn ons bekend. Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat uw project een succes wordt.

Budget

€ 61 miljoen

Minimale & maximale bijdrage:

 • De minimale subsidie bedraagt € 25.000 voor iedere deelnemer
 • Maximale subsidie is € 4 miljoen voor het totale project
Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden