Economische groei

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Want economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben. Het geeft ruimte om te blijven investeren in:

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Maatregelen tegen klimaatverandering
Doel Nationaal Groeifonds

Verdienvermogen

Het duurzaam versterken van het verdienvermogen van Nederland, ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product. Investeringen voor structurele en duurzame groei. Sleutelpunten najaar 2024 en 2025:

 • Human Capital
 • Internationalisering
 • Valorisatie
 • Samenwerking en Governance
 • Duurzaam verdienmodel
Doelgroep en inhoud

Voor wie?

 • Ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen
 • Decentrale overheden enkel via de departementale route

Een samenwerkingsverband is niet verplicht, gezien de omvang wel logisch

Meer weten over het Nationaal Groeifonds?
Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het opstellen van een succesvolle financieringsaanvraag bij uiteenlopende organisaties. Er is bij ERAC veel kennis in huis over de (impliciete) spelregels, de mogelijkheden van het opzetten van samenwerkingsverbanden en over het schrijven van een helder, goed onderbouwd plan. Met 30 jaar ervaring is ERAC hét bepalende adviesbureau van Nederland. Wilt u een frisse blik op uw geschreven plan? Of wilt u vanaf het begin een betrouwbare kennispartner aanhaken voor uw aanvraag?

Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Het voorstel valt binnen een van de twee terreinen:

 • Kennisontwikkeling
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Voorwaarden:

 • Indieners leggen eerst een vooraanmelding voor aan RVO met een voorstel op hoofdlijnen en onderbouwing
 • Een uitgewerkt plan met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid
 • Het voorstel is additioneel aan private en publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid
 • Het voorstel is niet structureel, dat wil zeggen het voorstel heeft een duidelijke einddatum en exitstrategie
Budget

€ 20 miljard

Minimale projectomvang

€ 30 miljoen

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden