Innovatie-ecosystemen

Regional Innovations Valleys (RIVs)

“Regional Innovation Valleys” is geen Europese regeling maar een initiatief onder de Europese Innovatieagenda. Regional Innovation Valleys (RIVs) worden uitgevoerd onder twee Europese programma’s: het Horizon Europe programma en het Interregional Innovation Investments (I3) programma. Hoewel er verschillen bestaan in de precieze invulling onder beide programma’s worden RIVs gestuurd door twee bredere doelen:

 • Het versnellen van deeptech innovatie in Europa
 • Het verkleinen van de innovatiekloof tussen Europese regio’s
Doel Regional Innovation Valleys

Europese Innovatieagenda

Regio’s moeten hun investeringen in onderzoek en innovatie op elkaar afstemmen, voortbouwen op gedeelde of complementaire sterktes vanuit hun regionale innovatiestrategieën (RIS3) en regionale innovatie-ecosystemen versterken en verbinden. Dit alles moet bijdragen aan de meest urgente uitdagingen uit de Europese Innovatieagenda:

 • Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
 • Het vergroten van de mondiale voedselzekerheid
 • Het beheersen van de digitale transformatie (met inbegrip van cyberbeveiliging)
 • Het verbeteren van de gezondheidszorg
 • Het verwezenlijken van circulariteit
Doelgroep en inhoud

Consortium van regio's

Regional Innovation Valleys bestaat uit een consortium van regio’s die samen een Europees innovatie-ecosysteem vormen. In beide programma’s is het uitgangspunt van dit consortium dan ook een evenwichtige samenstelling tussen meer en minder innovatieve Europese regio’s

Regio’s die een Regional Innovation Valley vormen, worden gestimuleerd om hun beleid en investeringen op het gebied van onderzoek en innovatie op elkaar af te stemmen en samen te werken aan interregionale innovatieprojecten. RIVs bestaan daarom altijd uit twee (type) activiteiten:

 1. Reguliere samenwerkingsactiviteiten: Deze activiteiten hebben onder Horizon Europe vooral betrekking op het organiseren van de samenwerking tussen regio’s door het opzetten van coördinatiestructuren en gezamenlijke kennistools of het opstellen van gezamenlijke actieplannen. Binnen het I3-programma ligt de nadruk juist op het doen van interregionale investeringen of het uitvoeren van gezamenlijke innovatie, demonstratie en commercialisatie activiteiten
 2. Financiële steun voor interregionale innovatieprojecten: Via zogenaamde Financial Support to Third Parties (FSTP) kan steun worden verleend aan derde partijen voor het uitvoeren van interregionale innovatieprojecten. FSTP-open calls zijn een verplicht onderdeel in beide programma’s
Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Het doel, de doelgroep en het type activiteiten komen dan ook overeen tussen beide programma’s. Desondanks zijn er ook verschillen waar aanvragers rekening mee moeten houden. De belangrijkste hiervan zijn:

 • Scope & TRL niveaus: Het Horizon programma richt zich op het versterken van de innovatiekracht in de EU en op innovaties op TRL-niveaus 6 tot 8. Het I3-programma richt zich daarentegen op business potential en het overbruggen van de innovatiekloof. De focus ligt daarbij op innovaties die dichter bij marktintroductie zitten en op TRL-niveaus 6 tot 9

Ook is belangrijk om op te merken dat RIVs onder het I3-programma vallen onder twee strands: strand 1 dat als doel heeft het versterken, verbinden of uitbreiden van bestaande waardeketens  en strand 2a dat als doel heeft het opbouwen het ontwikkelen van waardeketens in minder ontwikkelde regio’s.

 • Looptijd & omvang: Projecten onder Horizon zijn niet alleen groter in omvang maar duren ook langer met een gemiddelde projectduur van drie-vijf jaar. I3-projecten duren daarentegen gemiddeld anderhalf tot drie jaar
 • FSTP: De maximale steun aan een derde partij is binnen het Horizon programma groter (€ 600.000) dan binnen het I3-programma (€ 60.000). Daarentegen is het EU-steunpercentage onder Horizon Europe in principe lager (50%) dan onder I3 (100%). Tot slot gelden voor beide projecten eisen als het gaat om de verdeling van de begroting. Projecten onder het Horizon Europe programma moeten ten minste 50% van de subsidiabele kosten toewijzen aan FSTP. Projecten onder het I3-programma moeten ten minste 70% van subsidiabele kosten toewijzen aan steun aan investeringen in bedrijven (onder andere door FSTP)
 • Aanvrager: Beoogde aanvragers onder het Horizon programma zijn nationale of regionale innovatie-autoriteiten die innovatiebeleid en -programma’s mede vormgeven. Aanvragers onder het I3-programma kunnen zowel non-profit organisaties zoals onderzoeksinstellingen of -clusters zijn als ook publieke organisaties
Budget

Subsidieplafond:

 • Onder Horizon Europe is in de huidige programmaperiode € 100 miljoen gereserveerd. De eerste openstelling die in oktober 2023 sloot had een subsidieplafond van € 60 miljoen
 • Onder Interregional Innovation Investments is in de huidige programmaperiode € 70 miljoen gereserveerd. De eerste openstelling die in oktober 2023 sloot had een subsidieplafond van €31 miljoen

Subsidiebedrag:

 • Onder Horizon Europe bedraagt de EU-bijdrage 50% van de subsidiabele kosten. De verwachte projectomvang is € 16 miljoen tot € 24 miljoen
 • Onder Interregional Innovation Investments bedraagt de EU-bijdrage 70% van de subsidiabele kosten met uitzondering van FSTP open calls die 100% worden gedekt. De verwachte projectomvang is € 2 miljoen tot € 10 miljoen
Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden