Subsidieaanvraag

Topsector Energiestudies Industrie

Bent u ondernemer en wilt u weten of een al uitontwikkelde technologie haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft? Vraag dan de Topsector Energiestudies Industrie subsidie aan.

 • Innovatie
 • Subsidie
 • Milieu-investering
Doel Topsector Energiestudies Industrie

Haalbaarheidsstudie

Ondernemers in de industrie de mogelijkheid geven een haalbaarheidsstudie van innovatief pilot- of demonstratieproject uit te voeren.

De studie wordt gedaan door een onderneming of een samenwerkingsverband, waarbinnen minimaal één van de partijen een belanghebbende van de resultaten is. Een studie heeft een looptijd van maximaal één jaar

Drie typen studies zijn mogelijk:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Milieustudie
 • Vergelijkbare studie
Doelgroep en inhoud

Voor wie?

 • Ondernemers
 • Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer

Als u subsidie aanvraagt kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • Studies naar procesefficiëntie
 • Studies naar vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen
 • Studies naar afvang, gebruik en opslag van CO2
 • Studies naar elektrificatie
Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

De studie moet passen binnen één van de zes programmalijnen:

 1. Sluiting van industriële ketens
 2. CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwende processen
 4. CCUS
 5. Overige CO2-reducerende maatregelen
 6. Waterstof en groene chemie
Budget

€ 26.4 miljoen

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden