Veilig en leefbaar

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds is een subsidieregeling van het Rijk, in het kader van het Nationaal Programma Veiligheid en Leefbaarheid, bedoeld voor Nederlandse gemeenten om hen te ondersteunen bij het aanpakken van problemen op de woningmarkt.

 • Verbeteren van particulier woningbezit
 • Renovatie en verduurzaming
 • Bevorderen veiligheid en verbeteren leefbaarheid in kwetsbare gebieden
Doel van het Volkshuisvestingsfonds

Leefbaarheid en kwaliteit verbeteren

Het doel van het fonds is om de leefbaarheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in kwetsbare gebieden te verbeteren.

 • Renovatie van verouderde woningen
 • Aanpakken van problemen met de fysieke en sociale infrastructuur in de wijken
 • Realiseren van een meer gediversifieerde woningvoorraad om zo aan de behoeften van verschillende groepen bewoners te voldoen
Doelgroep en inhoud

Alle gemeenten

Gemeenten kunnen individueel of in samenwerking met andere gemeenten en/ of medeoverheden (regio) een aanvraag indienen. In de uitvoering mag worden samengewerkt met andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, die ook indirect ontvanger van de subsidie mogen zijn. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit:

 • Dit zijn de 20 stedelijke focusgebieden en 13 grensregio’s
 • Andere gebieden kunnen ook in aanmerking komen mits dit kwetsbare gebieden zijn
Voorwaarden

Aandachtspunten van dit programma

Wilt u graag gebruikmaken van het Volkshuisvestingsfonds? Let dan op de volgende aandachtspunten:

 • Project heeft een aantoonbaar financieel tekort
 • Project start binnen 2 jaar en is afgerond binnen 10 jaar
 • Bijdrage VHF is maximaal 70% van het financieel tekort (dus 30% cofinancieren)
 • Project betreft minimaal 100 woningen in een stedelijk focus-gebied of minimaal 50 woningen in de rest van het land
 • Maximale projectbudget naar verwachting € 28 miljoen
 • Het gaat om een kwetsbaar gebied
Budget

€ 175 miljoen 3e tranche
€ 118 miljoen 4e tranche

Vragen over deze subsidie?
Onze experts helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden